do chorego / pogrzeb
tel. 883 407 381

Biuro parafialne
czwartek   16.00 – 17.00
sobota       10.00 – 11.00

tel. 94 732 65 12

Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi

Drodzy Parafianie,

dzisiaj, wraz z zachodem słońca (19.50), zakończyliśmy Triuduum Paschalne. 

Po wysłuchaniu Dobrej Nowiny (dzisiejsza ewangelia, napisana przez św. Jana) o pustym grobie, rozważmy dwie Lekcje Pisma Świętego, które czytaliśmy w Niedzielę Zmartwychwstania. Graficznie ułożone są tak, by łatwiej można było je medytować:

najpierw Katecheza św. Piotra:   /Dz 10, 34. 37-43/

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie:

«Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan.

Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą.

Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem.

Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie.

Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu.

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych.

Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».

***

A teraz praktyczne dla nas wskazówki, dane przez św. Pawła:    /Kol 3, 1-4/

Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych,

szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga.

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.

Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

***

Przyłączmy się teraz do uczniów, którzy zmierzają do Emaus. Nie pozostajemy w miejscu. Szukamy Pana

Niedziela
7.30
9.00
11.00 – dzieci
12.30 – suma

16.00
18.00

Dzień powszedni
8.00
18.00

Spowiedź – 15 minut przed Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek: 17.00 – 18.00

Nowenna do św. Rozalii
wtorek – 17.30
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
środa – 17.30