do chorego / pogrzeb
tel. 883 407 381

Biuro parafialne
czwartek   16.00 – 17.00
sobota       10.00 – 11.00

tel. 94 732 65 12

Modlitwy

Litania do Świętej Rozalii

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami,
Święta Maryjo – módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Święta Rozalio,
Święta Rozalio, Oblubienico Pana Jezusa,
Święta Rozalio, Boga nad wszystko kochająca,
Święta Rozalio, dla Boga rodziców i krewnych opuszczająca,
Święta Rozalio, ślub dozgonnej czystości dla Boga czyniąca,
Święta Rozalio, ze krwi królewskiej pochodząca,
Święta Rozalio, na dworze królewskim wychowana,
Święta Rozalio, odważnie ze świata rezygnująca,
Świata Rozalio, dla miłości Boga na pustynię się udająca,
Święta Rozalio, z Bogiem w pustelni rozmawiająca,
Święta Rozalio, nieustannym widzeniem Aniołów obdarzona,
Święta Rozalio, różą i lilią nazwana,
Święta Rozalio, różo panieńskiej skromności,
Święta Rozalio, lilio anielskiej czystości,
Święta Rozalio, wzorze dziewiczej wstydliwości,
Święta Rozalio, ofiaro miła Bogu,
Święta Rozalio, wieńcem pięknych cnót ozdobiona,
Święta Rozalio, przez zasługi cnót swoich wszelkie zarazy uśmierzająca,
Święta Rozalio, synogarlico w pustelni kwiląca,
Święta Rozalio, za swymi rodzicami u Boga orędująca,
Święta Rozalio, modlitwami swymi rodziców z czyśćca wybawiająca,
Święta Rozalio, przed śmiercią sakramentów świętych spragniona,
Święta Rozalio, przez kapłana Bożego w pustelni wyspowiadana,
Święta Rozalio, w pustelni cudownie Komunią Świętą umocniona,
Święta Rozalio, olejem świętym przed śmiercią namaszczona,
Święta Rozalio, w obecności Jezusa, Maryi i Świętych umierająca,
Święta Rozalio, w walce z epidemią skuteczna patronko,
Święta Rozalio, wszystkich swoich czcicieli pocieszycielko,
Święta Rozalio, czcicielom swoim w życiu i przy śmierci pomocy udzielająca.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Módl się za nami, święta Rozalio.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który święte ciało służebnicy Twojej, Rozalii, wśród skalistych gór znalezione, za niebieskie lekarstwo i obronę w czasie zarazy nam darować raczył, udziel hojnie Twoim wiernym, którzy jej pomocy wzywamy, łaski zachowania od wszelkich niebezpieczeństw chorób ciała i ducha. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

albo: Módlmy się: Cudowna Pustelnico, święta Rozalio, której aniołowie towarzyszyli tak za życia w pustelni, jak i przy śmierci, ratuj ludzi chorych, skoro taki charyzmat od Boga otrzymałaś. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który z Bogiem Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

albo: Módlmy się: Święta Rozalio, która w imię miłości Boga zrezygnowałaś ze świata i ziemskich zaszczytów, a prowadzona natchnieniem Ducha Świętego, obrałaś surowe życie w pustelni, wyproś nam tę łaskę u Boga, abyśmy prowadzili życie skromne i miłe Bogu. Spraw przez swoje wstawiennictwo, abyśmy wolni od pokus oraz chorób ciała i ducha dochowali wierności Bogu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Nowenna do Świętej Rozalii

(W cyklu czterotygodniowym – nieustająca)

Tydzień I
(Hymn do św. Rozalii)

Modlitwa wstępna: Święta Rozalio, nasza Patronko./ Klejnocie dziewiczej świętości./ Do ciebie z ufnością kierujemy naszą modlitwę,/ obejmując nią całą parafialną wspólnotę i wszystkich twoich czcicieli. Ty, która wycofałaś się w samotność Góry Pielgrzymiej/ nie – aby zapomnieć o swoich bliskich,/ ale – aby tym bardziej przez modlitwę i pokutę czuwać nad nimi – czuwaj nad nami! Ty, która odkryłaś grozę grzechu/korzenia wszelkiego zła na świecie/ i chciałaś swych bliskich wyzwolić od niego,/ a ich serca skierować ku Bogu – skieruj i nasze!

Prośby…….. Dziś zatrzymujemy nasz wzrok na Jezusie Chrystusie jedynym Zbawicielu świata./ Wczoraj, dziś i zawsze,/ był w centrum twojej, święta Pustelnico, kontemplacji i miłości./ Prosimy: pomóż poznawać Go coraz lepiej poprzez modlitewną lekturę Biblii,/ a przede wszystkim Ewangelii./ Przekonaj nas,/ że nie znać Pisma Świętego, to nie znać Chrystusa.
(Pieśń: Święta Rozalio)
Wezwania do św. Rozalii Święta Rozalio,/ pomóż nam odkryć bogactwo ewangelicznych błogosławieństw: Święta Rozalio, wspomagaj nas abyśmy mogli należeć: – do błogosławionych ubogich, którzy tworzą Królestwo niebieskie, – do błogosławionych cichych, którzy ziemię posiądą, – do błogosławionych, którzy płaczą i zostaną pocieszeni, – do błogosławionych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, a zostaną nasyceni, – do błogosławionych miłosiernych, którzy miłosierdzia dostąpią, – do błogosławionych czystego serca, którzy Boga oglądać będą, – do błogosławionych pokój czyniących, którzy będą nazwani synami Bożymi, – do błogosławionych, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości i należą do Królestwa niebieskiego.

Modlitwa:
Święta Pustelnico z Monte Pellegrino! Bądź przy nas w drodze chrześcijańskiego życia,/ które od Chrystusa, z Chrystusem, przez Ducha Świętego prowadzi nas do Ojca./ Święta Rozalio, wspomóż nas,/ abyśmy swoim życiem budowali nieustannie Jego Królestwo/ w prawdzie i miłości,/ w świętości i w łasce,/ w sprawiedliwości i pokoju. Amen. (Pieśń: Do św. Rozalii l)

Tydzień II
(Hymn do św. Rozalii)

Modlitwa wstępna
Święta Rozalio, nasza Patronko./ Klejnocie dziewiczej świętości./ Do ciebie z ufnością kierujemy naszą modlitwę,/ obejmując nią całą parafialną wspólnotę i wszystkich twoich czcicieli. Ty, która wycofałaś się w samotność Góry Pielgrzymiej/ nie – aby zapomnieć o swoich bliskich,/ ale – aby tym bardziej przez modlitwę i pokutę czuwać nad nimi – czuwaj nad nami! Ty, która odkryłaś grozę grzechu/korzenia wszelkiego zła na świecie/ i chciałaś swych bliskich wyzwolić od niego,/ a ich serca skierować ku Bogu – skieruj i nasze!
Prośby ……..

Święta nasza Patronko!/ Ty, która byłaś zawsze wierna łasce i przyrzeczeniom chrzcielnym,/ pomóż nam stawać się coraz bardziej świadomymi/ tego pierwszego sakramentu naszej wiary./ Niech ten sakrament,/ który uczynił nas przybranymi dziećmi Boga i braćmi Jezusa Chrystusa,/ będzie źródłem naszej mocy./ Niech sakrament bierzmowania i dary Ducha Świętego/ pomogą nam być „solą ziemi i światłem świata”./ Pomóż nam być ewangelicznym zaczynem/ odnowy religijnej, moralnej i społecznej/ w naszej parafii i w naszym mieście.
(Pieśń: Święta Rozalio)
Wezwania do św. Rozalii
Nasza Patronko,/ zwracamy się do ciebie,/ uproś nam dary Ducha Świętego:
Święta Rozalio, uproś nam,
– dar mądrości, potrzebny do wygrania życia,
– dar rozumu, potrzebny do czytania Pisma Świętego,
– dar rady, nieodzownie potrzebny w trudnych sytuacjach,
– dar męstwa, potrzebny do wytrwania w dobru,
– dar umiejętności, ułatwiający podejmować właściwe decyzje,
– dar pobożności, doskonalący modlitwę,
– dar bojaźni Bożej, wspierający w walce z pokusą.

Modlitwa:
Święta Pustelnico z Monte Pellegrino! Bądź przy nas w drodze chrześcijańskiego życia,/ które od Chrystusa, z Chrystusem przez Ducha Świętego prowadzi nas do Ojca./ Święta Rozalio, wspomóż nas,/ abyśmy swoim życiem budowali nieustannie Jego Królestwo/ w prawdzie i miłości,/ w świętości i w łasce,/ w sprawiedliwości i pokoju. Amen.
(Pieśń: Do św. Rozalii I )

Tydzień III
(Hymn do św. Rozalii)

Modlitwa wstępna
Święta Rozalio, nasza Patronko./ Klejnocie dziewiczej świętości./ Do ciebie z ufnością kierujemy naszą modlitwę,/ obejmując nią całą parafialną wspólnotę i wszystkich twoich czcicieli.

Ty, która wycofałaś się w samotność Góry Pielgrzymiej/ nie – aby zapomnieć o swoich bliskich,/ ale – aby tym bardziej przez modlitwą i pokutę czuwać nad nimi – czuwaj nad nami!

Ty, która odkryłaś grozę grzechy/korzenia wszelkiego zła na świecie/ i chciałaś swych bliskich wyzwolić od niego,/ a ich serca skierować ku Bogu – skieruj i nasze!
Prośby ……..

Święta Rozalio!/ Umocnij naszą wiarę, abyśmy otwarcie j ą wyznawali,/bronili j ej z odwagą/ i nie wstydząc się Ewangelii wprowadzali ją każdego dnia w nasze codzienne życie. Święta Rozalio z Palermo!/ Ożyw naszą nadzieję opartą na obietnicach Chrystusa,/ który nie zawodzi i jest u naszego boku/ zwłaszcza w godzinie cierpienia i próby. Święta nasza Patronko!/ Pobudź naszą miłość,/ która jest miłością samego Boga, wlaną w nasze serca,/ abyśmy umieli dostrzegać Go,/ kochać i służyć Mu we wszystkich ludziach,/ zwłaszcza w najmniejszych, ubogich i cierpiących.
(Pieśń: Święta Rozalio)
Wezwania do św. Rozalii

Święta nasza Patronko,/ w twoje ręce składamy troskę o naszych bliźnich./ Wołamy do Ciebie:
Święta Rozalio, naucz nas
– upominać grzeszących,
– pouczać nieumiejętnych,
– dobrze radzić wątpiącym,
– pocieszać strapionych,
– cierpliwie znosić krzywdy,
– chętnie darować urazy,
– za żywych i umarłych modlić się,
– głodnych nakarmić,
– spragnionych napoić,
– podróżnych ugościć,
– nagich przyodziać,
– chorych nawiedzać,
– zniewolonych pocieszać,
– umarłych grzebać.

Modlitwa:
Święta Pustelnico z Monte Pellegrino! Bądź przy nas w drodze chrześcijańskiego życia,/ które od Chrystusa, z Chrystusem przez Ducha Świętego prowadzi nas do Ojca./ Święta Rozalio, wspomóż nas,/ abyśmy swoim życiem budowali nieustannie Jego Królestwo/ w prawdzie i miłości,/ w świętości i w łasce,/ w sprawiedliwości i pokoju. Amen.
(Pieśń: Do św. Rozalii)

Tydzień IV
(Hymn do św. Rozalii)

Modlitwa wstępna
Święta Rozalio, nasza Patronko./ Klejnocie dziewiczej świętości./ Do ciebie z ufnością kierujemy naszą modlitwę,/ obejmując nią całą parafialną wspólnotę i wszystkich twoich czcicieli. Ty, która wycofałaś się w samotność Góry Pielgrzymiej/ nie – aby zapomnieć o swoich bliskich,/ ale – aby tym bardziej przez modlitwę i pokutę czuwać nad nimi – czuwaj nad nami!
Ty, która odkryłaś grozę grzechu/korzenia wszelkiego zła na świecie/ i chciałaś swych bliskich wyzwolić od niego,/ a ich serca skierować ku Bogu – skieruj i nasze!
Prośby ……..
Święta Rozalio,/ ty zostałaś obdarzona szczególnym darem modlitwy./ Uproś nam u Boga czas na modlitwę i jej umiłowanie. Święta nasza Patronko, pochodząca z bogatego rodu!/ Odkryłaś wartość ewangelicznej perły i oddałaś wszystko, by ją posiąść,/ uproś nam u Boga mądrość,/ która umie obfitować i potrafi rezygnować z tego, co przeszkadza w świętości./Otocz opieką naszych ubogich,/ aby nie cierpieli biedy/ oraz bogatych,/ by z radością umieli się dzielić tym, co posiadają.
(Pieśń: Święta Rozalio)
Wezwania do św. Rozalii
Święta Rozalio!/ Opatrzność ustanowiła cię Szafarką łask w godzinach wielkiego zagrożenia epidemiami./ Uproś nam u Boga odporność na choroby ducha/ i ratuj od tych,/ które zapuściły korzenie w naszym sercu:
Święta Rozalio, ratuj nas
– od grzechu pychy, matki wszystkich grzechów,
– od chciwości, która niszczy nawet najmocniejszych,
– od nieczystości, która zniesławia i zniewala człowieka,
– od zazdrości, która boleśnie rani,
– od nie umiarkowania w jedzeniu i piciu,
– od niekontrolowanych wybuchów gniewu,
– od pleśni lenistwa,
– od nałogu pijaństwa i choroby alkoholizmu,
– od kłótni i grzechów języka.

Modlitwa:
Święta Pustelnico z Monte Pellegrino! Bądź przy nas w drodze chrześcijańskiego życia,/ które od Chrystusa, z Chrystusem przez Ducha Świętego prowadzi nas do Ojca./ Święta Rozalio, wspomóż nas,/ abyśmy swoim życiem budowali nieustannie Jego Królestwo/ w prawdzie i miłości,/ w świętości i w łasce,/ w sprawiedliwości i pokoju. Amen.
(Pieśń: Do św. Rozalii)
Inne modlitwy do Świętej Rozalii

W dzień święta – 4 września

Przed Mszą Świętą
Boże, Twój Syn, a nasz Pan, Jezus Chrystus ofiaruje się każdego dnia za nas pod postacią chleba i wina, które mocą Twojego Ducha przemieniasz na ołtarzu w Ciało i Krew. Ty, w zaciszu skalnej groty umacniałeś swymi łaskami i sakramentami przesławną dziewicę, świętą Rozalię, za jej wstawiennictwem dozwól mi godnie i w skupieniu przeżyć pamiątkę ofiary Chrystusa Zbawiciela, aby Jego Ciało Eucharystyczne umocniło moją wiarę i pokrzepiło duszę na czas ziemskiej wędrówki do niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dziękczynienie po Mszy Świętej
Dzięki składam Tobie, Ojcze niebieski, Wszechmogący Boże, że przez swe miłosierdzie do mnie grzesznika, posiliłeś mnie najdroższym Ciałem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Proszę, niech ta modlitwa i Komunia święta, przeze mnie przyjęta, będą mi ochroną przed zasadzkami złego ducha przeciwko mojej duszy i ciału. Jak świętą Rozalię cudownie umocniłeś tym sakramentem w samotności Góry Pielgrzymiej, tak dozwól mi przyjąć ten chleb anielski w ostatniej godzinie mego życia i doprowadź mnie do niewymownie radosnej uczty w niebie, gdzie zasiadają wszyscy święci razem z Panem naszym, Jezusem Chrystusem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Podczas modlitw porannych
Święta Rozalio, któraś pogardzała światem i królewskimi rozkoszami, udałaś się w góry i tam w jaskini prowadziłaś życie ukryte, uproś nam u Boga, abyśmy byli zdolni unikać pokus świata, a żyjąc skromnie i pobożnie zasłużyli sobie na żywot wieczny. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.
albo:
Boże, nasz Zbawicielu, prosimy Cię abyśmy ciesząc się dniem świętej Rozalii, Twej służebnicy, ćwiczyli się w szczerej pobożności i za jej przyczyną uwolnieni zostali od chłosty Twego gniewu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Podczas modlitw wieczornych
Panie Boże, który zesłałeś na św. Rozalię, dziewicę, dary niebios, umacniaj nas nimi w każdej chwili życia, pomóż nam w czasie ziemskiej wędrówki naśladować jej cnoty i wraz z nią cieszyć się wieczną radością w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

albo:

Święta Rozalio, dziewico, w złej godzinie cudowna opiekunko! Wiedziona żywą wiarą i miłością do Ukrzyżowanego Zbawiciela naśladowałaś Go w surowej pokucie, modlitwie i postach; uproś nam łaskę opanowania nieuporządkowanych myśli i pożądań przez wytrwałe podejmowanie ewangelicznego wyrzeczenia. Wstawiaj się za nami, by Bóg udzielił nam czasu na pokutę za nasze grzechy. Roztocz nad nami swoją świętą opiekę, zachowaj od kary i uproś u Jezusa, naszego Odkupiciela, łaskę, abyśmy kiedyś doszli do wielbienia Go razem z tobą w niebie, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

O uproszenie łask
(z j. włoskiego tłum. s. Maria Elżbieta od Trójcy Świętej, karmelitanka, Borne Sulinowo)

Modlitwa do świętej Rozalii o oddalenie bicza gniewu Bożego
Boże, którego obraża grzech a przejednywa pokuta, przyjmij łaskawie błaganie Twego ludu: przez zasługi i wstawiennictwo świętej Rozalii, dziewicy, którą od wspaniałości królewskich przeniosłeś na górę samotności, odsuń od nas ziemskie rozkosze, oddal bicz Twego gniewu, na który zasłużyliśmy naszymi grzechami i napełnij nas Twoją miłością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
O wytrwanie w łasce czystości
Przesławna święta dziewico, Rozalio, by doskonale odtworzyć w sobie obraz twego jedynego dobra – Ukrzyżowanego Odkupiciela, oddałaś się najsurowszej pokucie. W samotności groty twoją radością było nieustanne umartwienie w czuwaniach, postach, biczowaniu twego niewinnego ciała; uproś nam łaskę, byśmy przez ewangeliczne wyrzeczenie opanowali wszelkie nieuporządkowane pożądania oraz zawsze karmili dusze nasze pobożnym rozważaniem prawd wiary chrześcijańskiej i w ten sposób osiągnęli pomyślność w tym życiu, a wieczne szczęście w przyszłym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O zachowanie od niebezpieczeństw duszy i ciała
Święta Rozalio, wzgardzicielko świata i zaszczytów ziemskich, a wielka miłośnico Boga. Opuściłaś rozkosze świata i królewskie pałace, a natchnieniem Ducha Świętego prowadzona, obrałaś sobie życie pokutnicze, wyproś nam tę łaskę u Boga, abyśmy oderwani od uciech i rozkoszy tego świata prowadzili życie skromne, umartwione i Bogu miłe. Za przyczyną twoją prosimy, abyśmy byli uwolnieni na ciele od wszelkich niebezpiecznych chorób, a wybawieni od zarazy grzechu, zgorszeń oraz pokus szatańskich na duszy wolnymi zostawali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Pieśni do św. Rozalii

 

Hymn do św. Rozalii
mel. sycylijska
oprac. i słowa: Zofia Pawlik

 

Święta Patronko naszego kościoła,
Twe imię piękne jest, jak róży kwiat.
Przed Twoją świętością dziś chylimy czoła.
Miej nas w opiece swej – i cały świat.

Ref.: Święta Rozalio, Święta Rozalio,
Wstaw się za nami, dziś modlimy się.
Broń nas przed głodem, przed nieszczęściami,
Wysłuchaj nas; to my prosimy Cię.

Nad naszą wiarą czuwasz nieustannie.
Zapalasz ogień w nas – wiary i czci.
Tajemnica życia Twego nas poucza,
jak żyć i kochać Cię w kościele tym.

Ref.: Święta Rozalio, Święta Rozalio…

 

O Rozalio święta w niebie
słowa: ks. S. Ziemiański SJ
muzyka: ks. Zbigniew Grzegorzewski

O Rozalio święta, w niebie,
Ciebie Bóg nam dał za wzór.
Dla swej chwały wybrał Ciebie
Spośród ziemi cór.
Boś tak bardzo Go kochała,
Żeś Mu życie swe oddała.
Więc Cię czcimy i wznosimy
Modłów naszych chór.
Gdy od zła się wokół roi,
W grzechach tonie cały świat.
O, jak cudnie w życiu Twoim
Lśnił czystości kwiat.
Nie więdnący, nieskalany,
Rosą Bożych łask skrapiany!
Proś za nami, byśmy szli za Tobą w ślad!

Pieśń o św. Rozalii
słowa: ks.Zbigniew Kostewicz
muzyka: Małgorzata Borkowska

        Ref.: Rozalio Pustelnico,
Chrystusa oblubienico.
Do Ciebie się uciekamy,
Ratunku Twego wzywamy.
1. Wielbimy Ciebie władco wszechświata,
Żeś dał Rozalię nam za patronkę.
Żeś zesłał Syna, by ludzi zbratał ,
By za człowieka na Krzyżu skonał.
Ref.: Rozalio Pustelnico,…
2. Święta Rozalio, odważna w czynie,
Oddałaś Bogu życie w ofierze.
Niech Chwała Boga w Polsce nie zginie,
Święta Rozalio, utwierdź nas w wierze!
Ref.: Rozalio Pustelnico,…

Rozalio, święta Dziewico
słowa i muzyka: ks. dr Jan Gawroński
Zamość, 10 września, A.D. 1996

1. Rozalio, Święta Dziewico,
bogaty Cię wydał ród.
I sądził, że Cię zachwycą,
Te skarby, co miał ich w bród.
Ref.: Twym skarbem Chrystus Zbawiciel,
Dla Niego rzuciłaś świat.
Oddałaś Mu młode życie,
Zakwitłaś w skałach jak kwiat.
2. Nie tylko byłaś bogata,
Lecz piękna jak róży kwiat.
Zniknęłaś szybko ze świata,
By Bogu nikt Cię nie skradł.
3. Nic nie pomogły pogonie,
By Ciebie sprowadzić w dom.
Bóg schował w leśne ustronie,
Dla siebie wybrankę swą.
4. Ojczystą wsparłaś Sycylię
Pokutą wśród lasów, gór.
Prosiłaś Boga usilnie,
By odjął od ludzi mór.
5. Gdy w grocie kończyła życie,
To szumiał Ci tylko las.
Duch spoczął w nieba błękicie,
A ciała nie zniszczył czas.
6. Rozalio … minęły wieki,
Gdy żyłaś cicho wśród skał.
Dziś sławę w świecie dalekim,
Do cudów moce Bóg dał.
7. Po śmierci – Tyś potężniejsza…
Wszak żyjesz tam, gdzie jest Bóg.
Rozalio … ludzkość dzisiejsza…
Do Ciebie woła o cud.
8. Niech ludzi w życiu doczesnym
Nie gubi bezbożny świat…
Rozalio – daj nam grzesznym …
By Bogiem żył każdy rad.
9. By wszyscy ludzie na ziemi
Do Bożych zdążali gór.
I Bogu siłami wszemi
Składali hołd – na Twój wzór.

Do św. Rozalii I
Śpiewnik kościelny katolicki,
Kraków, 1917 r.

1. Przezacna księżno dziewico,
Rozalio Pustelnico,
/Nie gardź naszymi modłami,
Wstaw się do Boga za nami/2 x
2. Do Ciebie się uciekamy,
Ratunku Twego żądamy,
/Broń nas od przypadku złego,
Od powietrza morowego./2x
3. Za Twą przyczyną Mario
I patronko Rozalio,
/Niech powietrze nas złe mija,
Boska pomoc niech nam sprzyja/2x
4. My ufamy Tobie śmiele,
Ty u Boga możesz wiele,
Wyjednaj swymi prośbami,
By Bóg miał litość nad nami/2x

Do św. Rozalii II
Śpiewnik kościelny katolicki,
Kraków, 1917 r.

1. Witaj różo bez ostrości,
Pomoc w morowej przykrości
/Rozalio Panno święta,
Bogu miła, światu wzięta/2x
2. Tyś bogactwy pogardziła,
Dom rodzinny opuściła.
/W góry się wielkie udała,
W skale mieszkanie obrała/2x
3. Opuściłaś te niskości,
Pewna niebieskich radości,
/Aż po latach Twoje ciało,
odnalezione zostało/2x
4. Tyś od Boga jest nam dana,
I za patronkę obrana,
Od powietrza morowego,
I przypadku gwałtownego/2x
5. Uproś dla nas łaskę Twego
Oblubieńca kochanego,
/By dał grzechów odpuszczenie,
Po śmierci duszy zbawienie/2x

Hymn do św. Rozalii
(z Nieszporów)

1. Święta Rozalio, dwojga imion kwiecie,
Książęcych dworów córo z urodzenia.
Wznosim do nieba, dziś przy Twoim święcie
Pieśń uwielbienia.
2. Tyś u stóp góry skryta wręcz olbrzymiej,
Przezwyciężyłaś moce złej ciemności
I w twardym głazie swe wyryłaś imię
Ślubem miłości.
3. Grota za dom Ci służy i posłanie,
Kamień oparciem, deszcz napawa rosą,
Zioła Ci strawą, a skaliste granie,
Boga Ci głoszą.
4. Oblubienico święta! Swego Pana błagaj za
Ludem, niech mu stale wierzy,
Niech ogień, wojny, głód i mór oddala,
Z naszych rubieży!
5. Niech pochwalony będzie Wszechmogący,
Pan nieba i ziemi odwiecznej wyżyny,
Niech rządzi światem, Bóg nas miłujący,
W Trójcy Jedyny!

Święta Rozalio …
    Ref.: Święta Rozalio, ratuj nas,
Obroń nas w złej godzinie,
Wspieraj nas, Prowadź nas,
Na każdy czas.
1. Patronko nasza, Rozalio święta,
Przybyłaś do nas z wyspy dalekiej.
Ratuj nas, ocal, gdy się zlo rozpęta.
Bądź nam schronieniem, ucieczką i lekiem.
2. Ofiarowałaś Panu miłość i urodę.
Rozkosze świata, bogaty dwór.
W zimnej grocie spędziłaś życie młode.
Na postach i modlitwie, pośród dzikich gór.
3. Teraz obrałaś, święta wędrowniczko,
Dalekie miasto, odległy ląd.
By w tej świątyni o nas pamiętać,
Zdroje łask Bożych upraszać nam stąd.

Jasna Jutrzenko
Radziechowice

Jasna Jutrzenko, Panienko Rozalio,
Drogi klejnocie Kościoła świętego.
Panno Rozalio, przebłogosławiona,
Bądź pozdrowiona, bądź pozdrowiona.

Pieśń o św. Rozalii
wersja z Gostycyna – fragment

Przezacna księżna dziewica,
Rozalia, pustelnica,
Z krwi Karola Wielkiego,
Cesarza chrześcijańskiego.

Pogardzi a dostatkami,
dworem, państwem, pieszczotami .
Na pustynie się udała,
mieszkaniem jej była skała.

Tam jej z Chrystusem zabawa,
Krynica, ziółka, potrawa;
Towarzystwo z Aniołami,
Niebieskimi dworzanami.

Tamże w Chrystusie zasnęła,
Tam jej pogrzeb, tam mogiła.
Snać rękami anielskimi,
Gdyż nie mogła być ludzkimi.

Zatajona przez czas długi,
Trafunkiem boskiego sługi
Gdy się nabożnie przechodził ,
wnet na to miejsce nagodził.

Przyczyną Panny Maryi,
Także świętej Rozalii,
Niech nas od powietrza broni,
Od gniewu Bożego zasłoni

Amen z płaczem rzeczmy wszyscy,
pomarli sąsiedzi bliscy,
Aby się w niebo dostali,
z Bogiem wiecznie królowali.

Niedziela
7.30
9.00
11.00 – dzieci
12.30 – suma

16.00
18.00

Dzień powszedni
8.00
18.00

Spowiedź – 15 minut przed Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek: 17.00 – 18.00

Nowenna do św. Rozalii
wtorek – 17.30
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
środa – 17.30