do chorego / pogrzeb
tel. 883 407 381

Biuro parafialne
czwartek   16.00 – 17.00
sobota       10.00 – 11.00

tel. 94 732 65 12

Komunikaty Biskupa

Koszalin, 12. 06. 2021 r.

ZARZĄDZENIE
w sprawie odwołania dyspensy ogólnej
od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych

Biorąc pod uwagę punkt 2 Komunikatu z 389. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12czerwca 2021 r., dotyczący zniesienia dyspens od udziału w niedzielnych Mszach Świętych niniejszym (zgodnie z kan. 87 §1 KPK) – z dniem 19 czerwca 2021r. – odwołuję dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych.

Powyższe odwołanie dyspensy ogólnej oznacza, że wierni są ponownie zobowiązani do uczestniczenia we Mszy świętej w niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1248 § 1 KPK).

Dziękując Bogu, że prowadzi nas przez trudny czas epidemii, zachęcam wszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej w parafiach, szczególnie z sakramentu pojednania i Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia Kościoła.

Koszalin, dnia 12 czerwca 2021 r.

+Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

***

Koszalin, 14. 01. 2021 r.

⇒   Informacja o stanie zdrowia Biskupa Diecezjalnego

***

Koszalin, 28.12.2020 r.

W nawiązaniu do dyspensy z dnia 27 listopada 2020 r., znak: B23 – 30/20, mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z kanonami: 87 § 1 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przedłużam do odwołania dyspensę od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane dla wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i inne osoby przebywające w tym czasie na terenie diecezji.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy Świętej w dni powszednie, gdy zwykle jest mniejsza ilość uczestników, ale zawsze z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.

Osoby korzystające z dyspensy zachęcam również do trwania na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Tych zaś, którzy będą uczestniczyli we Mszach Świętych odprawianych w kościołach czy kaplicach, proszę o gorliwą modlitwę za całą wspólnotę Kościoła, a szczególnie za tych, którzy we Mszach św. uczestniczyć nie mogą.

Bp Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

***

Koszalin, dnia 27.11.2020 r.

DYSPENSA
W nawiązaniu do dyspensy z dnia 16 października 2020 r., znak: B23 – 26/20, mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z kanonami: 87 § 1 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przedłużam dyspensę od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane do dnia 27 grudnia 2020 r. i jednocześnie rozszerzam ją na wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i inne osoby przebywające w tym czasie na terenie diecezji.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy Świętej w dni powszednie, gdy zwykle jest mniejsza ilość uczestników, ale zawsze z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.

Osoby korzystające z dyspensy zachęcam również do trwania na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Tych zaś, którzy będą uczestniczyli we Mszach Świętych odprawianych w kościołach czy kaplicach, proszę o gorliwą modlitwę za całą wspólnotę Kościoła, a szczególnie za tych, którzy we Mszach św. uczestniczyć nie mogą.

Koszalin, dnia 27 listopada 2020 r.

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

***

Koszalin, dnia 27.10.2020 r.

Siostry i Bracia Drodzy Diecezjanie,

Jestem poruszony tym co się dzieje w Polsce, na ulicach miast, między nami Polakami w minionych dniach w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, dlatego chciałbym wszystkich wiernych Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej poprosić o szczególną wspólnotową oraz indywidualną modlitwę.

Zechciejmy jako diecezjanie stawać codziennie na modlitwie w Godzinie Miłosierdzia, w godzinie śmierci Jezusa, o godz. 15:00 odmawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Szczególnie proszę o modlitwę w jutrzejszym dniu (tj. 28.10.2020 r.). Jest to święto św. Judy Tadeusza, który patronuje wszystkim szczególnie trudnym sprawom. Tego dnia w miejscu, w którym będziemy, odmówmy koronkę do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00 oraz o godz. 21:37 różaniec. Duszpasterzy proszę o to, aby świątynie były w tych godzinach otwarte.

Niech naszej modlitwie towarzyszą te szczególne intencje: o pojednanie w narodzie, za polityków wszystkich opcji politycznych, za rodziny spodziewające się dzieci, o poszanowanie wszelkiego życia, za rodziców, których dzieci umarły, za rodziców, którzy utracili swoje dzieci w dramatycznych okolicznościach, za rodziców, którzy wychowują dzieci niepełnosprawne, o mądrość i chęć poszukiwania prawdy dla wszystkich zabierających głos w trwającym sporze.

Siostry i Bracia,

Pamiętajmy jednak, że nie toczymy, jak nauczał św. Paweł, „walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić się w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!” (Ef 6, 12-18a).

Św. Paweł w tym tekście przypomina nam, że chrześcijanin nigdy nie uważa za wroga drugiego człowieka, gdyż jego wrogowie to potęgi świata duchów, oczywiście zbuntowane przeciw Bogu i stąd wrogie człowiekowi.

Kochani, chcę podziękować Wam wszystkim za modlitwę i za świadectwo wiary, błogosławię Wam z całego serca oraz zapewniam o mojej modlitwie.

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

***

Koszalin, dnia 21.10.2020 r.

Czcigodni Księża,
Przewielebne Osoby Życia Konsekrowanego,
Szanowni Państwo,

Zwracam się z serdeczną prośbą o modlitwę w intencji wszystkich chorych na COVID-19, przebywających zarówno w szpitalach jaki i miejscach izolacji. W sposób szczególny proszę o modlitwę za ks. prof. Edwarda Sienkiewicza, kapłana naszej diecezji, który w ciężkim stanie przebywa w szpitalu w Koszalinie.

Modlitwą wspierajmy również personel medyczny, wszystkie służby oraz wolontariuszy zaangażowanych w pomoc chorym.

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

****

Komunikat z 16 października br.

DYSPENSA

W nawiązaniu do Komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 października 2020 r., wobec nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 28 listopada 2020 r. następującym wiernym:

 1. osobom w podeszłym wieku;
 2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.);
 3. osobom, które czują trudny do pokonania lęk przed zarażeniem;
 4. osobom, które nie będą mogły skorzystać z możliwości uczestnictwa we Mszy św. ze względu na ograniczenie liczby wiernych w kościołach w strefach tzw. „czerwonej” i „żółtej”.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Tych zaś, którzy mogą uczestniczyć we Mszach św. odprawianych w kościołach czy kaplicach, proszę o gorliwą modlitwę za całą wspólnotę Kościoła, a szczególnie za tych, którzy we Mszach św. uczestniczyć nie mogą.

Koszalin, dnia 16 października 2020 r.

+ Edward Dajczak,

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

****

Komunikat z 17 września br.

Wskazania Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka 

w sprawie sprawowania posług duszpasterskich w tak zwanym obszarze czerwonym, pow. Bytowski

(nr 10 z dnia 17.09.2020 r.)

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 17.09.2020 r. listy powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami, wśród których znalazł się powiat bytowski, przekazuję następujące wskazania, które będą obowiązywały od soboty 19.09.2020 r.

Wskazania dotyczą: z dek. Polanów – par. Świerzno, z par. Barcino m. Gumieniec, z dek. Miastko – par. Suchorze, Trzebielino, Dretyń, Miastko, Piaszczyna, Miłocice.

Zgodnie z par. 25 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia br., „zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać w obszarze czerwonym pod warunkiem, że (…) w budynkach kultu religijnego znajduje się nie więcej uczestników niż wynosi 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny”.

Oznacza to, że w kościele, w którym zazwyczaj po przeliczeniu wszystkich miejsc siedzących i stojących, może przebywać np. 300 wiernych, według nowych regulacji w obszarze czerwonym, w Mszy św. może uczestniczyć maksymalnie połowa tej liczby.

Proszę poinformować parafian poprzez plakaty, komunikatory internetowe oraz strony parafialne o maksymalnej liczbie osób mogących uczestniczyć w liturgii od dnia 19.09. br. Na wioskach można przekazać mieszkańcom informację przez sołtysów. Na drzwiach kościoła i kaplicy powinno się zamieścić informację o liczbie osób, które mogą jednocześnie w nim przebywać.

Wszystkich uczestników liturgii, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Z obowiązku tego zwolnieni są celebransi. Dodatkowo w obszarze czerwonym także osoby przebywające na zewnątrz kościołów, bez względu na odległość między osobami, muszą używać maseczek.

Proszę również o to, aby księża nie spotykali się ze sobą poza własnymi parafiami. Do czasu odwołania obostrzeń należy: zawiesić wszystkie ewentualne odpusty, I komunie św., bierzmowania, maksymalnie ograniczyć spotkania wspólnot parafialnych. Należy odwołać wszystkie organizowane wyjazdy na tegoroczne uroczystości w Skrzatuszu.

Powyższe wskazania dotyczące tzw. obszaru czerwonego, wynikają z obowiązującego prawa państwowego w czasie epidemii SARS-CoV-2.

+ Edward Dajczak,

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

Koszalin, dn. 17.09.2020 r.                                                                             Znak: B 23 – 22/20

***

Komunikat z 28 maja br.

Dyspensa odwołana

Bp Edward Dajczak z dniem 1 czerwca odwołuje udzieloną 25 marca ogólną dyspensę od niedzielnego uczestnictwa w Mszach świętych.

Jednocześnie, dyspensa zostaje utrzymana dla następujących grup osób:
• w podeszłym wieku
• z objawami infekcji
• dla tych, którzy czują trudny do pokonania lęk przez zarażeniem

Powyższe odwołanie dyspensy oznacza, że wierni są ponownie zobowiązani do uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane. Brak takiego uczestnictwa jest grzechem. Wyjątek stanowią tylko osoby wymienione w trzech powyższych sytuacjach.

***

ZARZĄDZENIE
w sprawie odwołania dyspensy ogólnej od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych i utrzymania jej dla niektórych osób

W kontekście decyzji ogłoszonej przez rząd 27 maja br., dotyczącej zniesienia limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co daje możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym, biorąc pod uwagę Komunikat przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie dyspens od udziału w niedzielnych Mszach Św. z 27 maja br., niniejszym (zgodnie z kan. 87 § 1 KPK)

– z dniem 1 czerwca 2020 r. – odwołuję dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych udzieloną dnia 25.03.2020 r.

Jednocześnie – w nawiązaniu do Zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski nr 1/2020 z dnia 12.03.2020 r. i ww. komunikatu przewodniczącego KEP – do odwołania utrzymuję tę dyspensę dla następujących osób:
– w podeszłym wieku,
– z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
– oraz osób, które czują trudny do pokonania lęk przed zarażeniem.

Powyższe odwołanie dyspensy ogólnej oznacza, że wierni są ponownie zobowiązani do uczestniczenia we Mszy świętej w niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1248 § 1 KPK).

Powyższe utrzymanie dyspensy dla niektórych osób oznacza, że tylko dla tych wiernych, którzy są wymienieni w akapicie drugim niniejszego zarządzenia, nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Osoby te zachęcam do trwania na osobistej modlitwie oraz do łączenia się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Dziękując Bogu, że przeprowadził nas przez trudny czas epidemii, zachęcam wszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej w parafiach, szczególnie z sakramentu pojednania i Eucharystii.

Koszalin, dnia 28 maja 2020 r.

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

***

Komunikat z 30 maja br.

Wskazania

w/s sprawowania posług duszpasterskich w czasie epidemii SARS-CoV-2 (nr 8 z dnia 30.05.2020 r.)

Dziękujmy Bogu za to, że osłania nas swoją łaską i przeprowadza przez ten trudny czas epidemii. Wyrażam także ogromną wdzięczność wszystkim kapłanom i osobom życia konsekrowanego za podejmowanie w tym czasie różnych inicjatyw pastoralnych, charytatywnych oraz za troskę o wiernych. Proszę o roztropny powrót do pełni duszpasterskiej posługi w naszych parafiach.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju poprawiła się na tyle, że możliwe stało się dalsze zmniejszenie obostrzeń i ograniczeń, nałożonych na społeczeństwo w trosce o nasze zdrowie. W dniu dzisiejszym (30 maja br.) weszły w życie zmiany w ograniczeniach, które umożliwią uczestniczenie wiernych w kulcie religijnym, prawie w takim stopniu, jak miało to miejsce przed wprowadzeniem obostrzeń.

Przypominam, że w kościołach i kaplicach muszą zostać zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa. Zachęcam do nieustannego zapraszania wiernych do uczestnictwa w sprawowanych liturgiach. Dołóżmy wszelkich starań, aby w kościele było bezpiecznie i zostały zachowane wszystkie zasady sanitarne.

W związku z tym, że epidemia nadal trwa, proszę, aby Księża zachowywali z wielką roztropnością wszystkie wprowadzone zasady bezpieczeństwa i higieny. Przypominam równocześnie o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachęcam do zachowania w kościołach bezpiecznego dystansu pomiędzy wiernymi.

 1. Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

W dniu 1 czerwca br. przestanie obowiązywać ogólna dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. Zostanie ona zachowana tylko dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osób, które czują trudny do pokonania lęk przed zarażeniem. Osoby te serdecznie zachęcam do duchowej łączności w liturgii Mszy św. i podczas nabożeństw, transmitowanych za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu. Proszę w najbliższą niedzielę (tj. 31 maja br.) poinformować wiernych o fakcie zakończenia obowiązywania dyspensy.

 1. Spowiedź wielkanocna

Zapraszajmy szczególnie gorliwie, w tym ostatnim tygodniu okresu wielkanocnego, który trwa do Niedzieli Najświętszej Trójcy (7 czerwca br.), do skorzystania ze spowiedzi i Komunii św. Po zakończeniu okresu wielkanocnego nie przestawajmy zachęcać wiernych do spowiedzi i stwarzajmy ku temu możliwości. Proszę o powrót do praktyki dyżuru spowiedników w wyznaczonych i ogłoszonych wiernym godzinach, przede wszystkim przed każdą Mszą św., ale także dodatkowo w innych terminach, stosownie do miejscowych tradycji i potrzeb. W parafiach z większą liczbą księży proszę o dyżury przez całą Niedzielę Zesłania Ducha Świętego i Niedzielę Najświętszej Trójcy. Przed każdą Mszą św. warto zachęcić wiernych do skorzystania z tego sakramentu.

Spowiedź może odbywać się (zawsze w maseczkach ochronnych penitent i spowiednik):

 1. nadal poza konfesjonałem (co jest zalecane) w dotychczas wykorzystywanych pomieszczeniach;
 2. w tradycyjnych konfesjonałach – z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich obowiązujących norm sanitarnych, a szczególnie dezynfekcji zewnętrznej strony folii od strony penitenta po każdej spowiedzi, za co szczególną odpowiedzialność ponosi proboszcz/administrator parafii, a bezpośrednio spowiednik. Należy regularnie wymieniać folię ochronną, tak aby była ona jak najbardziej szczelna.

III. Przyjmowanie Komunii świętej

Porządek Komunii św. powinien być wyraźnie zapowiedziany przez celebransa przed jej rozdzielaniem.

W związku z trwającą nadal epidemią wskazanym sposobem komunikowania wiernych jest podawanie Komunii św. na rękę. Ważne jest dbanie o higienę rąk, zarówno przez szafarzy, jak i wiernych.

Jeśli wierny prosi o podanie Komunii św. do ust:

 • W przypadku, gdy jest jeden szafarz:

Osoby, które pragną przyjąć Komunię św. do ust, mogą uczynić to po zakończeniu rozdzielania jej wiernym, przyjmującym na rękę.

 • W przypadku wielu szafarzy:

W jednym szeregu można rozdzielać Komunię św. do ust, a w drugim na rękę.

Nie należy dopuszczać do tego, aby udzielać wiernym Komunii św. naprzemiennie. Zgodnie ze wskazaniami władz sanitarnych przed i po udzieleniu Komunii św. do ust należy odkazić ręce preparatem dezynfekującym.

 1. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Mając na uwadze decyzje służb, zgodnie z którymi w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, przy zachowaniu zaleceń sanitarnych, proszę o organizowanie procesji Bożego Ciała w następujący sposób:

 1. wszyscy uczestnicy mają zasłonięte usta i nos lub zachowują dystans co najmniej 2 m;
 2. w większych miejscowościach, w których trudno dokonać wyboru, kto ma uczestniczyć w procesji, wydaje się najbezpieczniejszym rozwiązaniem procesja wokół kościoła do czterech ołtarzy. Wszyscy wierni uczestniczący we Mszy św. pozostają na swoich miejscach. Procesję tworzy służba liturgiczna wraz z kapłanami. Należy zadbać o odpowiednie nagłośnienie;
 3. po kolejnych Mszach św. warto umożliwić wiernym adorację Najświętszego Sakramentu i wspólnie z nimi uwielbić Jezusa Eucharystycznego;
 4. w mniejszych miejscowościach, gdzie liczba wiernych nie zostanie przekroczona, można zorganizować procesję w zwyczajny sposób

Spotkania formacyjne grup parafialnych

Proszę o organizowanie spotkań formacyjnych, ożywiając spotkania w mniejszych grupach i indywidualne z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych i bierzmowanych oraz wszystkich istniejących grup parafialnych. Należy zachować wszelkie normy wynikające z ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe w związku ze stanem epidemii. Przy braku większych pomieszczeń w budynkach parafialnych odpowiednim miejscem na tego rodzaju spotkania może być kościół.

 1. Odwiedziny chorych

Ożywiajmy na nowo troskę duszpasterską o osoby starsze, chore i cierpiące. Proszę o odwiedziny chorych z posługą sakramentalną, ilekroć sami wierni o to proszą, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

VII. Podziękowania

Z całego serca dziękuję całej naszej służbie zdrowia, wszystkim niosącym pomoc osobom chorym, ludziom pozostającym w kwarantannach i seniorom. Dziękuję lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, diagnostom laboratoryjnym, farmaceutom, pracownikom medycznym i sanitarnym oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób służą naszemu zdrowiu i bezpieczeństwu. Dziękuję także osobom pracującym w innych służbach życia publicznego, które w czasie epidemii dbają o nasze bezpieczeństwo, narażając swoje zdrowie i życie. W tym miejscu dziękuję również wolontariuszom, harcerzom, kapelanom szpitalnym, stowarzyszeniom i organizacjom charytatywnym, na czele z Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Dziękuję wspólnocie ewangelizacyjnej „Fundacja SMS z Nieba” za zbiórkę 3 mln złotych i zakup 35 respiratorów dla szpitali oraz wszystkim ofiarodawcom. Wszystkich Was, Drodzy Diecezjanie, otaczam moją modlitwą, polecając Was i Wasze rodziny naszej Pani Skrzatuskiej, Matce Miłości Zranionej i Naszej Nadziei.

Moich Diecezjan proszę o modlitwę w intencji służby zdrowia, a także pozostających w sytuacji izolacji, która może być dla wielu bardzo dokuczliwa. Otaczamy Was naszą modlitwą i chrześcijańską miłością. 

Serdecznie dziękuję wszystkim za codzienne trwanie na modlitwie w czasie epidemii. Księży i osoby życia konsekrowanego, w związku z trwającą wciąż epidemią, proszę o kontynuację modlitwy różańcowej o godzinie 20.30.

       + Edward Dajczak

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

***

Komunikat z 18 kwietnia br.

Dnia 20 kwietnia br. wejdą w życie zmiany w ograniczeniach, które umożliwią w jakimś stopniu uczestniczenie wiernych w kulcie religijnym. 

Przypominajmy, że w kościołach i kaplicach muszą zostać zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa. Jest to okazja do rozpoczęcia powrotu wiernych do naszych świątyń, w taki sposób, w jaki pozwalają na to przepisy sanitarne. Nie zapominajmy o wyrazach wdzięczności wobec wiernych, którzy przestrzegają norm i rygorów bezpieczeństwa oraz są solidarni we wspieraniu duchowym i materialnym wspólnoty, zwłaszcza najbardziej potrzebujących. Niniejsze zalecenia mają pomóc w znalezieniu się w nowej rzeczywistości duszpasterskiej.

Poniższe wskazania obowiązują od poniedziałku po Niedzieli Miłosierdzia 20 kwietnia br., aż do odwołania.

 1. Eucharystia

Przypominam, że w dalszym ciągu aktualna jest dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Serdecznie zachęcam wiernych do duchowej łączności z Mszami św. i nabożeństwami, transmitowanymi za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

Należy obliczyć powierzchnię kościoła i kaplicy (prezbiterium, nawy główna i boczne, chóry, bez zakrystii i pomieszczeń gospodarczych) i liczbę wiernych mogących brać udział w liturgii (1 osoba na 15 m2). Przelicznik ten nie dotyczy tylko i wyłącznie księży, a zatem przy tych obliczeniach należy uwzględnić również wszystkich posługujących podczas liturgii. Wewnątrz świątyni należy przestrzegać nakazanego przez prawo odstępu między wiernymi (minimum 2 m). Proponuję, aby oznaczyć miejsca, gdzie wierni powinni usiąść (np. załączone infografiki lub karteczki samoprzylepne). Ułatwi to rozmieszczenie wiernych i uchroni księży przed niepotrzebnym zamieszaniem.

W parafiach, w których istnieje taka potrzeba, można zwiększyć liczbę celebrowanych Eucharystii. W kościołach i kaplicach o niewielkiej powierzchni można także rozważyć odprawienie dodatkowych Mszy św. niedzielnych w sobotę, począwszy od godz. 16:00.

Kapłani mogą odprawiać Mszę św. bez maseczek ochronnych, ale muszą zachować od siebie minimalny odstęp 2 m. Wierni powinni mieć zasłonięty nos i usta przez całą liturgię Mszy św. Obowiązek ten dotyczy także osób posługujących podczas liturgii (ministranci, lektorzy, nadzwyczajni szafarze, kościelni itd.).

Podczas Komunii św. ważne jest dbanie o higienę dłoni, zarówno przez szafarzy, jak i wiernych. Zalecam więc dezynfekcję dłoni przed rozpoczęciem rozdawania Komunii św. i po jej zakończeniu. Nie wolno rozdzielać Komunii św. w rękawiczkach ochronnych. Zgodnie z rekomendacją służb sanitarnych kapłan na czas udzielania Komunii św. ze względu na bezpośredni kontakt z wiernymi musi założyć maseczkę ochronną. Porządek Komunii św. powinien być wyraźnie zapowiedziany przez kapłana przed jej rozdzielaniem. Trzeba wytłumaczyć wiernym, że twarz należy odsłonić bezpośrednio przed przyjęciem Komunii św. tak, aby nie dotykać zewnętrznej części maseczki, np. chwytając za gumkę czy tasiemkę.

W niedzielę, 19 kwietnia br., należy poinformować w ogłoszeniach parafian o maksymalnej liczbie osób mogących uczestniczyć w liturgii od dnia 20 kwietnia br. Ponadto na drzwiach kościoła i kaplicy powinno się wywiesić informację o liczbie osób, które mogą jednocześnie w nim przebywać (do wykorzystania załączona do wskazań infografika).

Proszę o roztropność i odpowiedzialność w podejmowaniu różnych inicjatyw. W wielu parafiach zostały wymierzone księżom proboszczom kary za przekroczenie dopuszczalnej liczby wiernych (od 10 do 30 tysięcy złotych). Trzeba również pamiętać, że możliwość sprawowania kultu religijnego dotyczy wyłącznie budynków, a nie przestrzeni poza nimi, np. placu kościelnego.

 1. Sakrament pokuty i pojednania

W tym roku okres spowiedzi wielkanocnej trwa do 7 czerwca (uroczystość Trójcy Najświętszej).  Sprawujmy więc sakrament pokuty i pojednania, kontynuując możliwość umawiania się indywidualnego. Można już także wyznaczać konkretne godziny posługi sakramentalnej w kościele parafialnym oraz w kościołach i kaplicach filialnych. Warto podać porządek spowiedzi poprzez osoby lokalnie zaangażowane (sołtys, kościelny). Współpracujmy w ramach dekanatu, podobnie jak podczas rekolekcji parafialnych. W dalszym ciągu nie wolno spowiadać w konfesjonałach, lecz adaptować do tego np. zakrystię, salę parafialną, kruchtę kościoła bądź inne godne pomieszczenie, zachowujące wymogi sanitarne: odległość minimum 2 m, 1 osoba na 15m2, zasłonięte usta i nos przez księdza i penitenta.

III. Inne sakramenty

W związku z ostatnimi komunikatami podawanymi przez władze państwowe należy ostatecznie przyjąć: 

Chrzest: W zaistniałej sytuacji nie jest możliwe celebrowanie chrztu wielu dzieci równocześnie. Może być on celebrowany poza Mszą św. z liturgią słowa (por. Rozdział II Obrzędów chrztu dzieci), nawet w dni powszednie. Za każdym razem należy pobłogosławić świeżą wodę i starannie oczyścić chrzcielnicę.

I Komunia św.: Należy jak najszybciej podjąć ostateczną decyzję o przeniesieniu Komunii św. na przełom września i października (z wyłączeniem niedzieli 20.09.2020 r. – diecezjalna pielgrzymka do Skrzatusza i z uwzględnieniem sesji synodalnej w sobotę 26.09.2020 r.) po to, aby od początku roku szkolnego mieć czas na przygotowanie dzieci i parafii do uroczystości. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub e-mailowym) z rodzicami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich opinie.

Bierzmowanie: Wszystkie odwołane celebracje zostają przeniesione na jesień 2020 r.

 1. Pogrzeb

Można odprawić Mszę św. pogrzebową z zachowaniem wszystkich powyższych przepisów. Na cmentarzu należy zachować obowiązujące przepisy sanitarne zarówno przy stacji w kaplicy, jaki i przy grobie, łącznie z liczbą osób uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych. Administrator cmentarza ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów sanitarnych.

Pozostałe zalecenia utrzymuję bez zmian. Przypominam, że mają one charakter nadzwyczajny i tymczasowy, tj. wynikający z występowania epidemii SARS-CoV-2. Jednocześnie proszę księży w tych trudnych dniach o zachowanie jedności w respektowaniu wskazań oraz zarządzeń i zobowiązuję do wiernego ich przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

+ Edward Dajczak

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

Koszalin, dn. 18.04.2020 r.

***

Komunikat z 3 kwietnia br.

Wskazania biskupa dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego

Jak odpowiednio przygotować się do przeżycia Wielkiego Tygodnia. Jak będzie się odbywało Triduum Paschalne? Jak przeprowadzić błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny, czyli tzw. święconkę?

Synteza wskazań:

„Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez szerszego udziału wiernych, z wyjątkiem asysty liturgicznej.

Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego, przekazuję wskazania odnośnie sprawowania czynności liturgicznych Wielkiego Tygodnia.

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że dramatyczny apel „zostań w domu” nie może mieć wyjątków.”

1. Spowiedź

W Wielkim Tygodniu kapłani będą spowiadali wiernych, jednak z zachowaniem wszelkich zalecanych środków bezpieczeństwa i ostrożności. Najlepiej wcześniej umówić się na spowiedź telefonicznie, aby unikać tworzenia się kolejek. W kościele nie może przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób. Należy też pamiętać, że od 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje zakaz wychodzenia nieletnich z domu bez opieki dorosłych.

Ze względu na restrykcje oraz względy epidemiologiczne, spowiedź powinna być sprawowana poza konfesjonałami. Miejscem spowiedzi może będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne odpowiednie do sprawowania sakramentu pomieszczenie. 

2. Komunia święta

Będzie ją można przyjąć poza liturgią do Wielkiej Środy włącznie. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek Komunii św. poza liturgią można udzielać tylko chorym, a w Wielką Sobotę – tylko umierającym. Okres, w którym jest możliwe przyjęcie Komunii Wielkanocnej trwa do 7 czerwca.

3. Niedziela Palmowa

Biskup zachęca wiernych do własnoręcznego przygotowania palm w domach w gronie rodzinnym, co może być okazją do wspólnej modlitwy i katechezy.

4. Triduum Paschalne

Uczestnictwo w Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, w Liturgii na cześć Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz w Wigilii Paschalnej nie jest obowiązkowe. Natomiast wciąż aktualna jest dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., która obejmuje również Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Jednak, w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną i rządową zapowiedzią o ewentualnej możliwości odprawiania od 12 kwietnia 2020 r. Mszy św. przy obecności 50 osób, można spodziewać się kolejnych wskazań dotyczących Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego i Oktawy Wielkanocy.

Wierni zachęcani są do uczestnictwa w celebracjach Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem mediów (zwłaszcza na www.dobremedia.org), a także do podjęcia w tych dniach szczególnie intensywnej modlitwy rodzinnej. Pomoże w tym specjalny rytuał rodzinny, którego poszczególne części będą udostępniane TUTAJ

Biskup zachęca wszystkich wiernych, aby w Wielką Środę wieczorem w swoich domach przeżyli rodzinne nabożeństwo pojednania w oparciu o przygotowany rytuał, który w odpowiednim czasie będzie do pobrania TUTAJ. W kontekście utrudnionego dostępu do sakramentu pokuty i pojednania, ta wspólna modlitwa pokutna może być ważnym wydarzeniem na drodze wielkopostnego nawrócenia i przygotowaniem do świętowania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

5. Święconka

W Wielką Sobotę nie będzie się odbywało tradycyjne błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny. Obrzęd ten należy odprawić w domach przed śniadaniem wielkanocnym, posługując się przygotowanymi tekstami, które są do pobrania TUTAJ


 

 

Komunikat z 26 marca br.

Zarządzenie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego dotyczące sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach

 W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24 marca 2020 r. oraz ze „Wskazaniami Prezydium KEP” z dn. 25 marca 2020 r. postanawiam:

 1. Dyspensa

Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. została prolongowana i rozszerzono jej zakres na wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz inne osoby przebywające na terenie diecezji, i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych do duchowej łączności z odprawianymi w kościołach Mszami św., nabożeństwami i rekolekcjami, transmitowanymi za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

 1. Sprawowanie Eucharystii i uczestnictwo wiernych świeckich w sprawowanych liturgiach

Kierując się troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, a także celem uniknięcia różnych sytuacji konfliktowych, które pojawiły się już w minionych dniach, po konsultacjach z księżmi naszej diecezji zarządzam, że od 26 marca br. do 11 kwietnia br., celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów.

Jeśli celebracja dotyczy kaplic w klasztorach i domach zakonnych, zarządzam, żeby sprawować w nich liturgię także bez udziału wiernych z zewnątrz.

Wszystkie Msze św. należy sprawować według ustalonego parafialnego porządku Mszy św. Proszę informować wiernych, którzy zamówili intencję o tym, że zamówiona przez nich Msza św. zostanie odprawiona.

Poza czasem celebracji kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę, z zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Informację o tym należy wywiesić na drzwiach kościołów, a także przekazać ją wiernym drogą internetową. Zalecam, aby przy wejściu do kościoła umieścić pojemnik z płynem dezynfekującym.

Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych w duchu słów Jezusa Chrystusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,19-20).

Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa o godz. 20.30, połączona z Apelem Jasnogórskim i modlitwą za diecezję, która każdego dnia płynie do Boga z naszych świątyń.

Niech w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny stają się coraz bardziej domowymi Kościołami, tworzącymi rodzinę Kościoła naszej diecezji. Proszę Was, bądźmy razem. Wezwaniem do tej modlitewnej jedności niech będzie głos dzwonów wszystkich kościołów naszej diecezji, które niech rozbrzmiewają codziennie o godz. 20.30.

III. Sakrament pokuty i pojednania

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania z Bogiem.

Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnienie wiernym przedstawionych możliwości dróg pojednania.

W związku z tym w parafiach nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnej formie. Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne odpowiednie do sprawowania sakramentu pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – penitenta i spowiednika.

Należy bezwzględnie unikać wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pokuty i pojednania, jak np. nieuprawnione korzystanie z rozgrzeszenia ogólnego, które na terenie Polski możliwe jest tylko w niebezpieczeństwie śmierci oraz wobec penitentów innej narodowości, z którymi nie można się porozumieć z powodu braku znajomości języka.

Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.

 1. Komunia święta

W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła (1985 r.), że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej. Ze względu na zaistniałą sytuację usilnie zachęcam wiernych do korzystania z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.

Dzieci uczestniczące we Mszach św. w pierwsze piątki, także proszę o przyjmowanie Komunii św. duchowej. Rodziców, katechetów i duszpasterzy, którzy prowadzą lekcję katechezy poprzez Internet, proszę o zachęcenie dzieci do modlitwy w te dni.

 1. Posługa wśród chorych i osób w podeszłym wieku (np. pierwsze piątki lub soboty miesiąca)

Posługę wśród osób chorych i w podeszłym wieku ograniczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, z zachowaniem wszystkich wytycznych dotyczących zasad higieny. Przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci. Proszę jednak o to, aby otoczyć tych wiernych czułą troską duszpasterską, chociażby telefonując do nich i wyrażając duchową łączność.

 1. Zalecenia dotyczące kapelanów szpitali

W związku z tym, że w szpitalach przebywają osoby w stanie ciężkim bądź zagrożenia życia, proszę kapelanów będących pracownikami szpitali, o szczególną posługę sakramentalną wobec ciężko chorych i konających, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności higieniczno-sanitarnych oraz ustaleń z ordynatorami oddziałów. Wszystkie wydane wcześniej zalecenia obowiązują nadal.

VII. Opieka duszpasterska nad osobami starszymi i samotnymi

W obecnej sytuacji należy otoczyć szczególną troską osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore, przebywające w swoich domach, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe. W diecezji działają, na ten moment już z dużym doświadczeniem, wolontariusze oferujący pomoc przy zakupach czy innych sprawach dnia codziennego. W tym celu proszę kontaktować się z Ośrodkami Pomocy Społecznej, które oferują pomoc. Caritas diecezjalna i Caritas parafialna także może wesprzeć osoby potrzebujące szczególnej opieki, w tym celu proszę o kontakt z Dyrektorem Caritas.

VIII. Pogrzeb

Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna.

 1. Uroczystość Pierwszej Komunii św.

Wszelkie decyzje, wobec tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji, dotyczące I Komunii św., zostaną podjęte w po Wielkanocy. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (telefonicznym lub e-mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich opinie.

 1. Triduum Paschalne

Szczegółowe zasady dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wraz z oktawą zostaną podane w osobnym dokumencie.

 1. Komunikacja z wiernymi w parafiach

Zachęcam do tego, aby kontaktować się ze swoimi wiernymi we wszystkie możliwe sposoby komunikacji (Internet, telefon). Jest to najlepszy sposób na prowadzenie duszpasterstwa w tym trudnym czasie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania z zaleceniem wiernego jego przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

+ Edward Dajczak

 Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

Koszalin, dn. 26.03.2020 r.

Niedziela
7.30
9.00
11.00 – dzieci
12.30 – suma

16.00
18.00

Dzień powszedni
8.00
18.00

Spowiedź – 15 minut przed Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek: 17.00 – 18.00

Nowenna do św. Rozalii
wtorek – 17.30
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
środa – 17.30