do chorego / pogrzeb
tel. 883 407 381

Biuro parafialne
czwartek   16.00 – 17.00
sobota       10.00 – 11.00

tel. 94 732 65 12

Zaproszenie do Skrzatusza

List Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka
zapraszający na uroczystości skrzatuskie w 2020 roku

Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie!
Zbliżające się spotkanie naszej diecezjalnej wspólnoty w Skrzatuszu, w sanktuarium Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei, ma w tym roku wyjątkowy wymiar. Wszyscy jesteśmy zmęczeni tym, co dzieje się na świecie. Przyszło nam żyć w czasach epidemii, która nas wszystkich zaskoczyła. Trudny to dla nas czas, pełen wezwań o czujność, ostrożność i dystans społeczny. Jednak dzisiaj chciałbym być, przez te słowa, jak najbliżej Was.

Epidemia koronawirusa spowodowała, że nasze świątynie opustoszały i rozpoczął się dla nas bardzo bolesny okres. Nie mogliśmy uczestniczyć w Eucharystii, liturgii wielkanocnej – największych tajemnicach naszej wiary. Myślę, że wszyscy zauważyliśmy, że czas epidemii, mimo bólu, który z sobą niesie, obudził w wielu ludzkich sercach pragnienie głębszej relacji z Eucharystycznym Panem. W momencie, kiedy przepisy sanitarne na to pozwoliły, natychmiast ci z nas, którzy najbardziej tęsknili za Eucharystią, pojawili się z powrotem w świątyniach. Część naszej wspólnoty powróciła do kościoła z wielkim trudem, a niektórzy nie powrócili do dzisiaj.

Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie! Bóg jest zawsze blisko człowieka. Jezus do nas wszystkich powiedział: „Oto Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20). On i Jego Matka nigdy nie przestają być blisko w najtrudniejszych sytuacjach naszego życia. Ta Boża bliskość najgłębiej wyraża się w Eucharystii.

Najświętsza Eucharystia jest darem, jaki Jezus Chrystus czyni z samego siebie, objawiając nam nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka (SC 1). Św. Jan Ewangelista, opisując tę miłość, mówi: „Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował”. Nasz Pan, zasiadając w Wieczerniku do Ostatniej Wieczerzy, podarowuje uczniom samego siebie. Odtąd staje się dla nas pokarmem i karmi nas sobą w każdej Mszy św. Dzieje się to mocą Ducha Świętego podczas każdego przeistoczenia. Odtąd w nasze życie – chwile piękne i szczęśliwe, ale także w te, które są trudne i bolesne – wchodzi Jezus ze swoją miłością i pozostaje z nami zawsze.

Wieczernik jeszcze raz stanie się dla uczniów miejscem, w którym podarowana miłość Boga stworzy nową wspólnotę. Maryja wraz z uczniami trwa w nim na modlitwie, czekając na Zesłanie Ducha Świętego. Owoce tego zesłania dadzą im szansę właściwego rozeznania planów Boga i moc do wewnętrznej przemiany tej młodej wspólnoty uczniów i do pójścia z Bożą miłością na cały świat. Dlatego obydwa te wydarzenia – Ostatnia Wieczerza i Zesłanie Ducha Świętego – należą wewnętrznie do siebie, były u początków założenia Kościoła i pozostają nadal fundamentem życia Kościoła w każdym czasie oraz będą prowadziły do jego ciągłego odradzania się i przemiany. Eucharystyczny Wieczernik staje się więc miejscem początku wspólnoty uczniów Pana. Nasza diecezjalna wspólnota wraz z naszą Matką Miłości Zranionej i Naszej Nadziei także trwa zgromadzona na synodzie i oczekuje na pełne rozeznanie w Duchu Świętym dróg, którymi ma podążać Kościół Koszalińsko-Kołobrzeski.

Skrzatuska bazylika dla naszej diecezji jest wieczernikiem, w którym czcimy Maryję – najpiękniejszy wzór i pierwszą uczennicę Pana. To tutaj wraz z Nią gromadzą się przy Jezusie przez cały rok – dzieci, młodzież i dorośli, ludzie chorzy i niepełnosprawni, różne wspólnoty i stowarzyszenia religijne, członkowie parafialnych zespołów synodalnych, małżeństwa, całe rodziny i osoby samotne. To tutaj odbywają się rekolekcje, dni skupienia, całonocne czuwania. Wielu z nas przyjeżdża do Skrzatusza na osobistą chwilę modlitwy, prosi o pomoc i otrzymuje łaski i pocieszenie, odzyskuje siły i nadzieję. Nasza księga łask wyproszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej skrzatuskiej jest wielką księgą Magnificat i wdzięczności przemienionych ludzkich serc. Tutaj rozlega się także wielka modlitwa i wołania o przemianę i nawrócenie serc tych, którzy zranieni grzechem, zatracili wiarę i nadzieję na osobistą przemianę. My także, jak pierwsi uczniowie, pozwólmy Duchowi Świętemu, aby zgromadził nas wraz z Maryją, w naszym diecezjalnym sanktuarium w Skrzatuszu na wspólnej modlitwie.

Siostry i Bracia!
Na tegorocznej pielgrzymce będziemy prosić Boga o opiekę nad nami w tym trudnym czasie, o powstrzymanie epidemii, o zdrowie dla wszystkich chorych, o wiarę, nadzieję i miłość dla nas i naszych rodzin. Tak jak Maryja była blisko ze swoim Synem przez całe Jego ziemskie życie, również i my chcemy być blisko Pana.

W sobotę – 19 września – do Skrzatusza zapraszam młodzież, by we wspólnocie modlitwy i radości przeżyć piękne spotkanie z Bogiem żywym. Poprowadzi nas przez nie Carlo Acutis, młody chłopak, który w październiku przez Papieża Franciszka zostanie ogłoszony błogosławionym, a który zostawił nam piękne przesłanie: „Eucharystia jest autostradą do nieba”.

W niedzielę – 20 września – do Skrzatusza zapraszam wszystkich, by uwielbić z Maryją Boga i podziękować Jemu za miniony rok.

Proszę również tych, którzy w tym roku nie będą uczestniczyć w naszej pielgrzymce do Skrzatusza, o duchową łączność w czasie niedzielnych Mszy św. w swoich parafiach i osobistych modlitwach. Możemy także łączyć się z naszą diecezjalną wspólnotą poprzez „Dobre Media” i telewizję.

Siostry i Bracia, dziękuję za modlitwę, za Waszą obecność w Skrzatuszu, dziękuję również za ofiary dzisiaj złożone, które pomogą nadal rozwijać nasze skrzatuskie dzieło i za wszelką okazywaną przez Was pomoc.

Chcę Was zapewnić, Siostry i Bracia, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze spotkanie odbyło się bezpiecznie.

Do zobaczenia w Skrzatuszu!

Wasz biskup
+ Edward Dajczak

***

Program spotkania:

  • 10.00 Modlitwa śpiewem, nabożeństwo
  • 10.50 Konferencja matki Sługi Bożego Carlo Acutisa – Antonii Acutis (Miała być obecna osobiście, ale ze względu na pandemię, nie będzie mogła przyjechać. Konferencja zostanie nagrana i odtworzona lub odbędzie się łączenie na żywo)
  • 11.30 Przygotowanie do Eucharystii (komunikaty, śpiew, wprowadzenie wieńców żniwnych)
  • 12.00 Eucharystia (przewodniczy bp zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński)

Więcej o 15-letnim Włochu, Carlu Acutisie, który będzie beatyfikowany 10 października w Asyżu – TUTAJ

UWAGA!
W trakcie drogi autokarowej do Skrzatusza oraz podczas całego spotkania uczestnicy mają obowiązek używania maseczek ochronnych. 

Niedziela
7.30
9.00
11.00 – dzieci
12.30 – suma

16.00
18.00

Dzień powszedni
8.00
18.00

Spowiedź – 15 minut przed Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek: 17.00 – 18.00

Nowenna do św. Rozalii
wtorek – 17.30
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
środa – 17.30