do chorego / pogrzeb
tel. 883 407 381

Biuro parafialne
czwartek   16.00 – 17.00
sobota       10.00 – 11.00

tel. 94 732 65 12

Skrzatusz

KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO EDWARDA DAJCZAKA

Umiłowani Diecezjanie,

Ojciec Święty Franciszek wypowiedział przepiękne słowa: „Sanktuarium Boga to życie Jego dzieci, wszystkich i we wszystkich warunkach, zwłaszcza młodych bez przyszłości, osób starszych, nieszanowanych i zapomnianych. (…) Sanktuarium Boga są nasze rodziny, a także oblicza tak wielu ludzi, których spotykamy na naszej drodze.”

Siostry i Bracia, Sanktuarium Boga to życie nas wszystkich! Bóg by ochraniać i rozwijać naszą wiarę daje nam szczególne miejsca, gdzie jest nam wyjątkowo bliski i „dotykalny”. Dla naszej diecezji takim miejscem jest Skrzatuskie Sanktuarium, w którym Maryja została podarowana w znaku Matki trzymającej Ciało Jezusa, z twarzą pełną ufnej nadziei w wypełnienie obietnicy Jego Zmartwychwstania.

Dzielę się dziś z Wami radosną nowiną dotyczącą Skrzatusza. Papież Franciszek podniósł nasze Skrzatuskie Sanktuarium do godności bazyliki mniejszej. Oznacza to wyjątkową i szczególną więź tego miejsca z całym Kościołem Powszechnym oraz z Ojcem Świętym. Papież uznał duchowość, sławę i piękno naszego Sanktuarium, trud i pracę, które włożyliśmy w jego odbudowę. Na całym świecie istnieje około 1600 bazylik mniejszych. Nasze Skrzatuskie Sanktuarium, w niedzielę 15 września 2019 roku, zostanie włączone w ten wyjątkowy skarbiec miejsc, szczególnie związanych z Ojcem Świętym. Potrzeba abyśmy przygotowali się duchowo na ten dzień. Wraz ze wspólnotą Skrzatuskiego Sanktuarium rozpoczynamy w całej naszej diecezji Nowennę Skrzatuską.

Siostry i Bracia, każdą i każdego z Was zapraszam do włączenia się w to duchowe dzieło. Nowennę będziemy odmawiać w każdym kościele naszej diecezji, w pierwszą środę miesiąca. Rozpoczynając kolejny miesiąc będziemy zawierzali Matce Skrzatuskiej sprawy naszych domów, rodzin, każdą chwilę radości, ale także choroby, trudności i wszystkie sprawy naszego życia. Nowenna rozpocznie się 2 stycznia 2019 roku i przygotuje nas do wrześniowych Uroczystości Skrzatuskich, podczas których uroczyście proklamujemy tytuł i godność bazyliki mniejszej.

Trwajmy razem na modlitwie, otwierając nasze serca na to, co dobry Bóg chce podarować nam przez Matkę Miłości Zranionej i Naszej Nadziei.

Dziś w Święto Świętej Rodziny,
modlę się za każdą rodzinę naszej diecezji i z serca błogosławię,

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

 

Nowenna do Matki Bożej Miłości Zranionej i Naszej Nadziei

Pieśń na wejście:  „O Maryjo witam Cię”

Modlitwa wstępna
Prowadzący: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.

Maryjo, / Skrzatuska Pani, / Matko Miłości Zranionej i Naszej Nadziei! /Ty, która z woli Ojca Wszechmogącego / wstąpiłaś w tajemnicę zbawczego cierpienia /i przyjmujesz z krzyża Ciało Boskiego Syna, / popatrz na serca Twych dzieci /zranione brakiem miłości. / Zobacz nasz smutek i trwogę i przyjdź nam z pomocą. /Ciebie prowadzi Duch Święty, / i Ty, Matko Naszej Nadziei / wskazujesz nam zdrój miłosierdzia:/ukazujesz Ciało Jezusa, / abyśmy adorując Jego święte rany / doznali zbawienia. /Swoją modlitwą, Matko, / ochraniaj moją rodzinę, / naszą parafię i całą diecezję. /Uproś nam u Boga błogosławieństwo i łaskę. / Amen

(Chwila ciszy, wzbudzenie intencji.)

Pieśń maryjna:

Modlitwa dziękczynno-błagalna

Prowadzący: O Matko Miłości Zranionej, wołamy do Ciebie.
Wszyscy: Pani Skrzatuska, módl się za nami.
Zranionych i chorych opatruj, – Pani Skrzatuska, módl się za nami.
Złe wieści ze świata powstrzymaj, – Pani Skrzatuska, módl się za nami.
Zlęknionym odwagę wypraszaj, – Pani Skrzatuska, módl się za nami.
Bądź gwiazdą przewodnią tułaczy, – Pani Skrzatuska, módl się za nami.
Wypraszaj pociechę po dziecka utracie, – Pani Skrzatuska, módl się za nami.
Ochraniaj od błędów niewiary, – Pani Skrzatuska, módl się za nami.
Serca zdradzonych ocal przed rozpaczą, – Pani Skrzatuska, módl się za nami.
W Jezusie pocieszaj samotnych, – Pani Skrzatuska, módl się za nami.

Pieśń:  „Matko Najświętsza do Serca Twego”

Prowadzący: O Matko Naszej Nadziei, wołamy do Ciebie.
Wszyscy: Błagamy Cię, Matko Skrzatuska.
W ciemnościach nadzieję nam ukaż, – Błagamy Cię, Matko Skrzatuska.
Rodziców ucz kochać swe dzieci, – Błagamy Cię, Matko Skrzatuska.
Pocieszaj po stracie najbliższych, – Błagamy Cię, Matko Skrzatuska.
W Jezusa ranach ukazuj nam zdrowie, – Błagamy Cię, Matko Skrzatuska.
Wzbudź w sercach tęsknotę do Nieba, – Błagamy Cię, Matko Skrzatuska.
Swym blaskiem rozpraszaj ciemności, – Błagamy Cię, Matko Skrzatuska.
Nauczaj mnie słuchać Jezusa; – Błagamy Cię, Matko Skrzatuska.
W Jezusie mnie, dziecko Twe, utul, – Błagamy Cię, Matko Skrzatuska.

Zakończenie

Akt zawierzenia
Matko naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
który złożył siebie w ofierze krzyżowej,
a Ty razem z Nim przyjęłaś w pełni wolę Ojca,
Tobie zawierzam moje życie i powołanie;
z ufnością dziecka oddaję moje prace i nadzieje,
wszystkie postanowienia złożone Bogu i ludziom.
Przyjmij mnie w godzinie próby i słabości,
pomóż powstać z grzesznego upadku,
aby żyć Miłością Twojego Syna
który powstał z martwych i żyje. Jemu chwała na wieki.
Wszyscy: Amen.

Pieśń na zakończenie: „O Maryjo żegnam Cię”

Niedziela
7.30
9.00
11.00 – dzieci
12.30 – suma

16.00
18.00

Dzień powszedni
8.00
18.00

Spowiedź – 15 minut przed Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek: 17.00 – 18.00

Nowenna do św. Rozalii
wtorek – 17.30
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
środa – 17.30