do chorego / pogrzeb
tel. 883 407 381

Biuro parafialne
czwartek   16.00 – 17.00
sobota       10.00 – 11.00

tel. 94 732 65 12

Parafia mariacka prosi o nasz głos

Po raz drugi w naszym mieście rozpoczyna się głosowanie na projekty, które będą sfinansowane z budżetu obywatelskiego.

W związku z tym parafia mariacka zwraca się z gorącą prośbą do wiernych parafii pw. św. Rozalii o głosowanie na projekt nr 16: „Renowacja trzech tarcz zegara na wieży kościoła pw. Narodzenia NMP w Szczecinku”. Jeśli nasz projekt zdobędzie wystarczające poparcie już w tym roku będziemy mogli podziwiać odnowiony zegar na wieży kościoła mariackiego (ks. Jacek Lewiński, proboszcz).

projekt nr 16:

„Renowacja trzech tarcz zegara na wieży kościoła pw. Narodzenia NMP w Szczecinku”

Jak należy głosować?

Od 3 do 23 lutego 2020 można głosować na projekty do Budżetu Obywatelskiego w Szczecinku.

Poniżej krótka instrukcja jak należy zagłosować?

 1. Głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego zarządza Burmistrz, określając daty rozpoczęcia i zakończenia głosowania. Głosowanie nie może trwać krócej niż 14 dni.
 2. Prawo udziału w głosowaniu w ramach konsultacji Budżetu Obywatelskiego ma każdy mieszkaniec Miasta Szczecinek. W imieniu osób niepełnoletnich głos oddaje rodzic/opiekun prawny.
 3. Głosowanie odbywa się przez oddanie głosu na papierowej karcie do głosowania w punkcie głosowania, o którym mowa w ust. 4 poniżej lub drogą elektroniczną na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego www.szczecinek.budzet-obywatelski.org.
 4. Punkty głosowania wymienione w ust. 3 wyznacza Burmistrz w drodze zarządzenia, w liczbie nie mniejszej niż trzy.
 5. Głosowanie w punktach głosowania odbywa się w godzinach pracy instytucji, w których zlokalizowane są punkty.
 6. Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 3, określa Burmistrz w drodze zarządzenia.
 7. Kolejność projektów na karcie do głosowania wynika z daty ich złożenia.
 8. Karty do głosowania będą dostępne w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu oraz stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego www.szczecinek.budzet-obywatelski.org
 9. Głosowanie jest bezpośrednie.
 10. Każdy głosujący może oddać głos na maksymalnie pięć projektów.
 11. Każda osoba uprawniona do głosowania może zagłosować tylko jeden raz.

więcej =  https://szczecinek.budzet-obywatelski.org/wszystko-o-budzecie/glosowanie,34

Niedziela
7.30
9.00
11.00 – dzieci
12.30 – suma

16.00
18.00

Dzień powszedni
8.00
18.00

Spowiedź – 15 minut przed Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek: 17.00 – 18.00

Nowenna do św. Rozalii
wtorek – 17.30
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
środa – 17.30