do chorego / pogrzeb
tel. 883 407 381

Biuro parafialne
czwartek   16.00 – 17.00
sobota       10.00 – 11.00

tel. 94 732 65 12

Msze św. do 11 kwietnia br.

W Polsce obowiązuje stan epidemii.

https://www.gov.pl/web/premier/premier-wprowadzamy-stan-epidemii-w-polsce

Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 24 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 5 osób i do najnowszego Zarządzenia Biskupa naszej diecezji , informujemy, że:

od 26 marca br. do 11 kwietnia br., celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów.

Wszystkie Msze św. sprawowane są według ustalonego porządku: w dzień powszedni i w niedziele. Zamówione intencje są sprawowane w dniach i godzinach ustalonych z zamawiającymi (bez udziału wiernych).

Kościół w czasie dnia (9.00 – 16.00) jest otwarty do indywidualnej modlitwy.

W kościele może przebywać tylko 5 osób.

* * *
Prosimy o wyrozumiałość.
Chronimy zdrowie i życie nasze oraz bliźnich.

* * *
W tej sytuacji korzystamy z dyspensy
od udziału w Mszy św. niedzielnej. Dyspensa została prolongowana i rozszerzono jej zakres na wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz inne osoby przebywające na terenie diecezji, i obowiązuje aż do odwołania.

 

* * *

BISKUP KOSZALIŃSKO – KOŁOBRZESKI
DYSPENSA

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem, mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Koszalin, dnia 12 marca 2020 r.

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

* * *

Ogólnopolskie transmisje Mszy św.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1 – niedziela, godz. 7.00
Bazylika św. Krzyża w Warszawie – Program 1 Polskiego Radia – niedziela, godz. 9.00
Różne miejsca – TVP Polonia – niedziela, godz. 13.00
Telewizja Trwam – niedziela, godz. 9.30

Niedziela
7.30
9.00
11.00 – dzieci
12.30 – suma

16.00
18.00

Dzień powszedni
8.00
18.00

Spowiedź – 15 minut przed Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek: 17.00 – 18.00

Nowenna do św. Rozalii
wtorek – 17.30
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
środa – 17.30