do chorego / pogrzeb
tel. 883 407 381

Biuro parafialne
czwartek   16.00 – 17.00
sobota       10.00 – 11.00

tel. 94 732 65 12

Jezu, cichy i pokornego Serca

Na czym polega praktyka 9 pierwszych piątków miesiąca? Pan Jezus przekazał czcicielom Jego Serca obietnice

W pierwszy piątek miesiąca wielu wiernych przystępuje do spowiedzi i Komunii świętej. Czym jest pierwszy piątek miesiąca?

Piątek w tradycji Kościoła ma bardzo wielką symbolikę. Przede wszystkim śmierć Pana Jezusa na krzyżu. To wtedy Jego Serce zostało przebite włócznią.

Praktyka 9 pierwszych piątków jest związana z objawieniami Pana Jezusa złożonymi św. Małgorzacie Marii Alacoque.

Jezus obiecał jej, że każdy, kto będzie przyjmował Komunię świętą wynagradzającą przez 9 kolejnych piątków miesiąca, ten umrze w stanie łaski uświęcającej i znajdzie schronienie w Jego Sercu. Praktykę pierwszych piątków miesiąca większość z nas zaczęła wraz z Pierwszą Komunią św. Są tacy, którzy od tego momentu co miesiąc chodzą do spowiedzi i przyjmują Komunię świętą wynagradzającą, ale są też tacy, którzy tę praktykę już porzucili. Warto mimo wszystko przypomnieć sobie znaczenie pierwszych piątków miesiąca.

Czym jest pierwszy piątek miesiąca?
Piątek w tradycji Kościoła ma bardzo wielką symbolikę. Przede wszystkim śmierć Pana Jezusa na krzyżu. To wtedy Jego Serce zostało przebite włócznią. Pierwszy piątek miesiąca jest więc formą oddawania czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Praktyka 9 pierwszych piątków jest również związana z objawieniami Pana Jezusa złożonymi św. Małgorzacie Marii Alacoque. Jezus obiecał jej, że każdy, kto będzie przyjmował Komunię świętą wynagradzającą przez 9 kolejnych piątków miesiąca, ten umrze w stanie łaski uświęcającej i znajdzie schronienie w Jego Sercu.

Na czym polega to nabożeństwo?
Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w pierwszy piątek miesiąca polega na:
– uczestnictwie we Mszy Świętej wraz z przyjęciem Komunii Świętej wynagradzającej Sercu Pana Jezusa za grzechy swoje i całego świata,
– odmówieniu szczególnej modlitwy do Serca Pana Jezusa (np. Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa).
Spowiedź nie należy do istoty odprawienia dziewięciu pierwszych piątków.

Co Pan Jezus obiecał św. Małgorzacie Marii Alacoque?

Praktyka dziewięciu kolejnych pierwszych piątków łączy się z jedną z obietnic, które dał Pan Jezus św. Małgorzacie, dotyczących czcicieli Jego Serca:
1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii św. w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę skruchy i pokuty ostatecznej, tak że nie umrą w Mojej niełasce ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich najpewniejszą ucieczką w godzinę śmierci.

Niedziela
7.30
9.00
11.00 – dzieci
12.30 – suma

16.00
18.00

Dzień powszedni
8.00
18.00

Spowiedź – 15 minut przed Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek: 17.00 – 18.00

Nowenna do św. Rozalii
wtorek – 17.30
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
środa – 17.30