do chorego / pogrzeb
tel. 883 407 381

Biuro parafialne
czwartek   16.00 – 17.00
sobota       10.00 – 11.00

tel. 94 732 65 12

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

PROGRAM STYPENDIALNY Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (FDNT)
 1. Program stypendialny FDNT obejmuje nie tylko pomoc finansową, lecz również formację. Stypendyści co roku spotykają się na letnim obozie formacyjnym, w jednym z miast papieskich oraz na rekolekcjach diecezjalnych. Ponadto włączają się w wolontariat w swoich środowiskach.

 2. Rekrutacja kandydatów na nowy rok szkolny trwa od 1 września do 1 listopada 2021 r. Stypendia są przyznawane uczniom od drugiego semestru siódmej klasy szkoły podstawowej. Jednak wniosek można już składać w pierwszym semestrze klasy siódmej, na podstawie średniej ocen rocznych klasy szóstej.

 3. Kryteria przyznawania stypendiów:
  1. a)  Miejsce zamieszkania w miejscowości do 20 tys. mieszkańców;
  2. b)  Średnia ocen nie niższa niż 4,8 w szkole podstawowej i 4,5 w szkole średniej;
  3. c)  Średni dochód miesięczny (brutto) na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1960,00 zł;
  4. d)  Pozytywna opinia proboszcza, katechety i wychowawcy;
  5. e)  Pozaszkolna działalność artystyczna, naukowa, kulturalna lub wolontariat.
 4. Jak uzyskać stypendium FDNT?

Krok 1. Ze strony www.diecezjakoszalin.pl/fundacja-dzielo-nowego- tysiaclecia należy pobrać kartę informacyjną kandydata. Po wypełnieniu należy ją wysłać do koordynatora diecezjalnego, do 1 listopada 2021 r.

Krok 2. Fundacja na podstawie karty informacyjnej kandydata tworzy na swoim portalu konto oraz zakłada skrzynkę pocztową. Kandydat po otrzymaniu e-mailem niezbędnych informacji, powinien zalogować się na portalu internetowym www.stypendysta.pl i wypełnić kompletnie internetowy wniosek o stypendium, a następnie wydrukować i wraz z załącznikami wysłać do koordynatora diecezjalnego.

Krok 3. Zarząd Fundacji po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przyznaje odpowiednie pakiety stypendialne (naukowe i socjalne). Aktualnie miesięczne stypendium wynosi 400,00 zł.

W sytuacjach wątpliwych prosimy o kontakt z koordynatorem diecezjalnym FDNT.

Dziękując za współtworzenie żywego pomnika św. Jana Pawła II, pozdrawiam serdecznie hasłem tegorocznego dnia papieskiego „NIE LĘKAJCIE SIĘ!”

ks. Paweł Wojtalewicz

Koordynator diecezjalny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

FDNT, ul. Staszica 38, 75-449 KOSZALIN
e-mail: pawel.wojtalewicz@dzielo.pl
strona internetowa: http://www.diecezjakoszalin.pl/fundacja-dzielo-nowego-tysiaclecia

Niedziela
7.30
9.00
11.00 – dzieci
12.30 – suma

16.00
18.00

Dzień powszedni
8.00
18.00

Spowiedź – 15 minut przed Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek: 17.00 – 18.00

Nowenna do św. Rozalii
wtorek – 17.30
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
środa – 17.30