do chorego / pogrzeb
tel. 883 407 381

Biuro parafialne
czwartek   16.00 – 17.00
sobota       10.00 – 11.00

tel. 94 732 65 12

Droga Krzyżowa na Kalwarii

Poniższa prezentacja wzniesionych obiektów Szczecineckiej Kalwarii wynika z układu nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

Stacja l – Światłość przezwycięża ciemności
Nasza stacja l ma rzeczywiście przypominać to miejsce z czasów Chrystusa, gdzie znajdował się pałac Piłata. Kilku pracowników Urzędu Miasta na czele z burmistrzem Marianem Tomaszem Golińskim i kierownikiem inwestycji Pawłem Kacperkiem postanowiło zaakcentować zewnętrznie swój udział w dziele tworzenia Szczecineckiej Kalwarii. Historyczną datą był dzień 15 IX 1999 r., w którym delegacja naszych samorządowców wybrała miejsce pod budowę stacji l. Po wykonaniu projektu technicznego prace budowlane w dn. 8 V 2000 r. zlecone zostały firmie Zbigniewa Walczaka i 17 IX 2000 r. wybudowana stacja została pobłogosławiona.

Stacja II – symbolika bramy
Pragnienie uczestniczenia Civitas Christiana w budowie Szczecineckiej Kalwarii zrodziło się 9 V 1999 r. Ze względu na to, że stacja miała być zbudowana w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa, projektant wyeksponował w niej symbolikę BRAMY. Kamienie na stację przywieziono 7 VI 2000 r. z Wilczych Lasek. Wśród kamieni tej stacji znajduje się jeden przywieziony z Jeziora Genezaret. Stacja została pobłogosławiona 15 X 2000 r.

Stacja III – Pierwszy upadek
Stacja ufundowana przez rodzinę Krystyny, Henryka, Szymona i Michała Kosiłowiczów z Trzesieki – Sójczego Wzgórza. Jest to wotum za wyjście powrót do zdrowia z tragicznego wypadku drogowego. Historia budowy rozpoczęła się od zrealizowania projektu tego miejsca i ułożenia przez Henryka Kosiłowicza 30 VIII 1999 r. miniatury-makiety z kamieni. Budowę rozpoczęto 24 V 2000 r., a 12 VIII 2001 r. nastąpiło jej pobłogosławienie.

Stacja IV – Dwa serca
Kształt stacji i nazwa wymarzony został już dawno przez jedną z matek naszej parafii, jako wotum w intencji swoich dzieci. 8 VIII 2000 r. rozpoczęto budowę, w którą zaangażowana była cała rodzina. Stację ukończono i pobłogosławiono 26 VIII 2001 r.

Stacja V – Pomoc bliźniemu
Duszą przedsięwzięcia była prezes parafialnej CARITAS Aleksandra Jarzynowska. Stacja V została wybudowana obok pomieszczeń CARITASU i 3 IX 2000 r. pobłogosławiona.

Stacja VI – Dobro jest mocniejsze od zła
W zamyśle duszpasterzy Stacja VI miała być ufundowana przez wszystkich mieszkańców Trzesieki. Dzięki staraniom głównie 5 rodzin stacja została wybudowana w ciągu tygodnia i pobłogosławiona 10 XI 2000 r. W stacji umieszczono kamień z Morza Martwego.

Stacja VII – Przemień serce kamienne
Rozmiarami jest to największa stacja Drogi Krzyżowej w Szczecineckiej Kalwarii. Ufundowana została przez przedsiębiorstwo POM-EKO. W stację wbudowano 4 kamienie pochodzące z wieży spalonego kościoła w Starym Chwalimiu. Na głazie ważącym ponad 3 tony zainstalowano pamiątkową tablicę ulaną z brązu. Pobłogosławienie stacji odbyło się 3 IX 2000 r.

Stacja VIII – Jezus pocieszy
Ufundowana przez członkinie i członków Żywego Różańca jako zewnętrzny znak naszych modlitw i wszelkich zmagań w miesiącu sierpniu w intencji trzeźwości narodu. Stacja została wybudowana przez słabe, schorowane, często starsze już kobiety w czasie zaledwie trzech tygodni. Pobłogosławienie nastąpiło 2 IX 1999 r.

Stacja IX – Trzeci upadek
W czerwcu 1999 r. budowę stacji, jako pierwszą ze stacji naszej kalwarii, rozpoczęli ministranci z opiekunem ks. wikariuszem Tadeuszem Mazurem. Kształt i forma przestrzenna stacji jest oparta na kształcie cyfry „3”. 15 IX 2000 r. stacja została pobłogosławiona.

Stacja X – Odarcie z szat
Stacja ufundowana jest przez Telewizję Kablową GAWEX. Obowiązkiem mediów jest ukazywanie godności człowieka, ukazywanie dobra, które dokonuje się w społeczeństwie a obnażanie zła. Stąd fundator wybrał właśnie tę stację. W krótkim czasie została wybudowana i 4 IX 2000 r. pobłogosławiona.

Stacja XI – Przybicie do Krzyża
Stację ufundowały i wybudowały dwie rodziny: Haponików i Jarzynowskich z ul. św. Królowej Jadwigi. Krzyż z bali świerkowych pochodzi jeszcze z ołtarza polowego. Obiekt stacji XI oddany został do użytku jako trzeci na terenie naszej kalwarii. Uroczystość pobłogosławienia odbyła się 18 VI 2000 r.

Stacja XII – Dziewięć postaci pod Krzyżem
Stację ufundowały rodziny mieszkające w najbliższym bloku od kościoła – ul. Jagiełły 56 B. Zamieszkuje tu 9 rodzin, stąd symbolika stacji. Wklejone zostały tu małe kamienie przywiezione z osiemnastu miejsc Ziemi Świętej. Pobłogosławienie miało miejsce 29 VII 2001 r.

Stacja XIII – Zdjęcie z Krzyża
Stację ufundowali Daniela i Zygmunt Szeflińscy. Symbolika trzech krzyży i postaci obok nich, związana jest zapewne z trójką dzieci rodziny Szeflińskich. Choć każdy może ją odczytać na swój sposób jak i pozostałe stacje kalwarii. Budowa trwała od 31 VIII do 17 X 2000 r. Stację pobłogosławiono 8 VII 2001 r.

Stacja XIV – Grób wykuty w skale
Pracownicy ELDY wraz ze swymi rodzinami postanowili 11 VI 1999r. przystąpić do wybudowania symbolicznego grobu Pana Jezusa – stacji XIV Szczecineckiej Kalwarii. Prace trwały równo cztery miesiące i zakończono budowę 23 X 1999 r. W jesiennej, listopadowej zadumie nad kruchością ludzkiego życia, w dn. 7 XI 1999 r. stację pobłogosławiono.

Stacja XV – Zmartwychwstanie
Fundatorami stacji jest małżeństwo Corry i Pit Elzakkers z Bergen op Zomm w Holandii. Pobłogosławiono stację 12 V 2002 r.

Niedziela
7.30
9.00
11.00 – dzieci
12.30 – suma

16.00
18.00

Dzień powszedni
8.00
18.00

Spowiedź – 15 minut przed Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek: 17.00 – 18.00

Nowenna do św. Rozalii
wtorek – 17.30
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
środa – 17.30