do chorego / pogrzeb
tel. 883 407 381

Biuro parafialne
czwartek   16.00 – 17.00
sobota       10.00 – 11.00

tel. 94 732 65 12

Bp diecezjalny Zbigniew Zieliński

2 lutego 2023 r., Ojciec Święty Franciszek mianował bp. Zbigniewa Zielińskiego, biskupem koszalińsko-kołobrzeskim.

SŁOWO PODZIĘKOWANIA
BISKUPA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEGO
ZBIGNIEWA ZIELIŃSKIEGO
12 marca A.D. 2023
III Niedziela Wielkiego Postu

Słowo Biskupa ⇒ film

Drodzy Siostry i Bracia!
W historię naszej diecezji wpisał się ingres kolejnego biskupa do koszalińskiej katedry, który odbył się w święto św. Kazimierza Królewicza, 4 marca br. z licznym udziałem polskiego episkopatu i wiernych. Obejmując te chwile, pragnę podziękować wszystkim, którzy w przeżywanie tego wydarzenia włączyli się życzeniami, modlitwą, obecnością czy organizacyjnym zaangażowaniem.

Słowa szczególnego podziękowania kieruję w stronę duchowieństwa, zwłaszcza za tak liczną obecność i wspólną ofiarę Mszy Świętej, dziękuję osobom życia konsekrowanego oraz wszystkim diecezjanom.

Wielkim zaszczytem była dla nas obecność tak wielu przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz licznych środowisk społecznych z diecezji i spoza jej granic. Szczególne podziękowanie pragnę okazać wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej diecezjalnej uroczystości: zaangażowanym w liturgię, posługującym w kurii, parafii katedralnej, seminarium, Caritas oraz wszystkim służbom miejskim i mundurowym.

Na progu kolejnego etapu naszej wspólnej drogi, wraz z całą Wspólnotą Diecezjalną, obejmuję szczególną wdzięcznością dotychczasowego biskupa diecezjalnego Edwarda Daj-czaka, z rąk którego otrzymałem podczas ingresu pastorał – symbol pasterskiej służby, ten sam, który przekazywali sobie kolejni pasterze tej diecezji, począwszy od niezapomnianego Kardynała Nominata Ignacego Jeża.

Modlitewnym wyrazem tej wdzięczności będzie Msza Święta w intencji Biskupa Edwarda, która odbędzie się w dniu Jego imienin w katedrze koszalińskiej, 18 marca br. o godz. 11:00. Zapraszam duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich. W tym dziękczynieniu pragnie zaznaczyć swoją obecność młodzież, która zgromadzi się w Koszalinie na Wielkopostnym Spotkaniu Młodych.

† Zbigniew Zieliński
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

***

Komunikat o objęciu diecezji przez bp. Zbigniewa Zielińskiego

  • podpisany przez wikariusza generalnego bp. Krzysztofa Zadarkę oraz kanclerza ks. Wacława Łukasza, wydała kuria koszalińsko-kołobrzeska.

„2 lutego 2023 roku, Stolica Apostolska poinformowała o objęciu urzędu Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego przez dotychczasowego Biskupa Koadiutora Zbigniewa Zielińskiego, mianowanego wcześniej na tę posługę przez Ojca Świętego Franciszka 10 marca 2022 roku. Ogłoszenie objęcia urzędu Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego przez nowego biskupa związane jest z przyjęciem przez Papieża Franciszka rezygnacji i przejściem na emeryturę naszego dotychczasowego Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka.

Ogłoszenie decyzji Ojca Świętego Franciszka nastąpiło w Święto Ofiarowania Pańskiego, w czwartek 2 lutego 2023 roku o godzinie 12:00, w katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie (zgodnie z komunikatem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z dnia 2 lutego 2023 r., N. 8998/23). Ogłoszenie poprzedziła Msza Święta sprawowana pod przewodnictwem Biskupów z udziałem członków Kolegium Konsultorów, przedstawicieli diecezji, Księży i Osób Życia Konsekrowanego.

Biskup Zbigniew Zieliński rozpoczyna apostolską posługę w naszej diecezji. Przyjmujemy Go z otwartością, by, zgodnie z Jego zawołaniem biskupim Aby byli jedno, stając na czele Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej mógł w duchu jedności owocnie jej służyć. Jest to moment, w którym kierujemy do Boga także modlitwę wdzięczności za niemal szesnaście lat, pełnej pasterskiego oddania, posługi Biskupa Edwarda Dajczaka.

Objęcie urzędu Biskupa Diecezjalnego wiąże się z kolejnym ważnym wydarzeniem, którym będzie uroczysty ingres Biskupa Zbigniewa do katedry koszalińskiej. Odbędzie się on we wspomnienie św. Kazimierza, Królewicza, 4 marca 2023 r. o godz. 11:00.

Już dziś zapraszamy na tę uroczystość. Niech to historyczne wydarzenie będzie okazją do szczególnej jedności i wspólnej modlitwy za naszego nowego pasterza oraz diecezję.

Koszalin, dn. 2 lutego 2023 r. w Święto Ofiarowania Pańskiego”

***

Nowy biskup koszalińsko-kołobrzeski ma 58 lat (urodzony w 1965 roku). Pochodzi z ziemi gdańskiej. Jest doktorem socjologii. Przez trzydzieści lat pracował w archidiecezji gdańskiej jako wikariusz, wykładowca seminarium, pracownik kurii, proboszcz, a następnie biskup pomocniczy. W marcu 2022 roku został mianowany biskupem koadiutorem w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

****

10 marca 2022

Bp Zbigniew Zieliński, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej został mianowany biskupem koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Decyzję Ojca Świętego Franciszka ogłosiła dziś w południe (10 marca 2022) Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej

***

KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO EDWARDA DAJCZAKA,
DOTYCZĄCY NOMINACJI BISKUPA KOADIUTORA

Drodzy Diecezjanie!

Z wielką radością, pragnę poinformować Was, Siostry i Bracia, że w dniu 10 marca 2022r., Ojciec Święty Franciszek, mianował na urząd biskupa koadiutora naszej diecezji, dotychczasowego biskupa pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej, Zbigniewa Zielińskiego.

Biskup koadiutor, podobnie jak biskup pomocniczy, jest nominowany po to, aby pomagać biskupowi diecezjalnemu. Jego funkcja różni się jednak tym, że posiada prawo następstwa. Dziękujemy Bogu, że wskazał dobrego pasterza, który w przyszłości przejmie stery Kościoła Koszalińsko-Kołobrzeskiego.

Biskup Zbigniew niespełna 7 lat temu, w bazylice archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie, przyjął sakrę biskupią i jako zawołanie biskupie przyjął słowa – Ut unum sint – aby byli jedno (J 17, 21). Znany jest w swojej dotychczasowej archidiecezji jako dobry i gorliwy duszpasterz, żyjący Ewangelią. Serdecznie proszę wszystkich wiernych, duchownych i świeckich, o osobistą i wspólnotową modlitwę w intencji biskupa koadiutora Zbigniewa Zielińskiego.

Uroczysta Msza św., którą zainaugurujemy posługę biskupa koadiutora w naszej diecezji, zostanie odprawiona w dniu 2 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00, w koszalińskiej Katedrze. Już teraz na tę Mszę św. zapraszam wszystkich Kapłanów, Osoby Życia Konsekrowanego i Was, Siostry i Bracia.

Za każdą modlitwę składam szczere Bóg zapłać i błogosławię.

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

***

Bp Zieliński ma 57 lat. Od ponad 30 lat jest kapłanem, a od prawie 7 posługuje jako biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej. Wcześniej przez wiele lat był m.in. duszpasterzem w gdańskich parafiach – w tym proboszczem parafii katedralnej w Gdańsku-Oliwie, a także dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Gdańskiej i wykładowcą teologii pastoralnej w Gdańskim Seminarium Duchownym. W Konferencji Episkopatu Polski bp Zieliński wchodzi w skład Rady ds. Społecznych. Jego dewizą biskupią są słowa „Ut unum sint” (Aby byli jedno).

Biskup koadiutor, którego funkcję będzie pełnił bp Zieliński, podobnie jak biskup pomocniczy, ma za zadanie pomagać biskupowi diecezjalnemu. Różnica polega przede wszystkim na tym, że posiada on prawo następstwa. Jak czytamy w kanonie 403 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego: „Jeśli Stolicy Świętej wyda się to bardziej wskazane, może z urzędu ustanowić biskupa koadiutora, wyposażonego w specjalne uprawnienia. Biskup koadiutor ma prawo następstwa”. „Z chwilą wakansu stolicy biskupiej, biskup koadiutor staje się od razu biskupem diecezji, dla której został ustanowiony, jeśli zgodnie z przepisami prawa objął swój urząd” – podaje KPK (kan. 409 – § 1).

Bp Zbigniew Zieliński urodził się 14 stycznia 1965 roku w Gdańsku. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1991 roku. Pełnił m.in. posługę wikariusza w Parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gdańsku (1991-1999) i w Parafii Archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku (1999-2000).

W czerwcu 2000 r. otrzymał nominację na Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. Od 2002 roku był też wykładowcą teologii pastoralnej w Gdańskim Seminarium Duchownym (2002).

15 lipca 2004 r. został mianowany proboszczem Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Sopocie, a w roku 2007 Dziekanem Dekanatu Sopot.

W 2004 roku obronił na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pracę doktorską pt. „Przekaz wartości religijnych w zreformowanej polskiej szkole publicznej po 1990 r.”.

8 grudnia 2007 r. został mianowany proboszczem parafii katedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie i Dziekanem Dekanatu Gdańsk-Oliwa. Podejmował też różne zadania jako duszpasterz Archidiecezjalnej Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” i duszpasterz Pracowników Gospodarki Leśnej oraz Diecezjalny Duszpasterz Myśliwych.

W 2007 roku otrzymał od papieża Benedykta XVI godność Kapelana Jego Świątobliwości. 27 października 2014 r. został mianowany proboszczem Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku. 26 września 2015 r.

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. dr. Zbigniewa Zielińskiego biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej. Święcenia biskupie przyjął 24 października 2015 roku w bazylice archikatedralnej w Gdańsku–Oliwie. 10 marca 2022 roku Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

BP KEP

Niedziela
7.30
9.00
11.00 – dzieci
12.30 – suma

16.00
18.00

Dzień powszedni
8.00
18.00

Spowiedź – 15 minut przed Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek: 17.00 – 18.00

Nowenna do św. Rozalii
wtorek – 17.30
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
środa – 17.30