do chorego / pogrzeb
tel. 883 407 381

Biuro parafialne
wtorek       16.00 – 17.00
czwartek   16.00 – 17.00
sobota       10.00 – 11.00

tel. 94 732 65 12

I Komunia 2021

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

w związku z Pierwszą Komunią Świętą Waszych dzieci, podaję kilka informacji dotyczących duchowego i zewnętrznego przygotowania dzieci i rodzin do Sakramentu Eucharystii:

Dzieci przystępują do Komunii św. w swojej parafii, czyli w parafii zamieszkania. Zdarza się, że adres zameldowania dziecka jest inny niż adres zamieszkania. Dlatego też – według wskazań Kościoła: „kto przebywa dłużej niż trzy miesiące na terenie danej parafii, należy do tejże parafii”. Wiąże się to z aktywnym uczestniczeniem w życiu religijnym swojej parafii: Msze św., nabożeństwa, spotkania parafialne, wizyty duszpasterskie, itd.

Za przygotowanie Dzieci do I Komunii św. na pierwszym miejscu odpowiedzialni są Rodzice i Opiekunowie. Siostry, panie katechetki i księża wspomagają Rodziców i Opiekunów w dobrym i świadomym przygotowaniu do Sakramentu Pokuty i Eucharystii. Dzieci, u swoich szkolnych katechetów, będą zaliczać modlitwy i Mały Katechizm. Rodzice jako pierwsi stwierdzają, czy dziecko jest dobrze przygotowane.

Komunia św. zostanie udzielona 15 (sobota) i 16 (niedziela) maja 2021 r.

Rodzice z Dziećmi przygotowują się do Sakramentu Eucharystii poprzez wspólny udział w Mszy św. niedzielnej o godz. 11.00. W październiku wspólnie uczestniczą w Nabożeństwach różańcowych dla dzieci – od poniedziałku do piątku o 17.30, w Mszach św. Roratnich w Adwencie – od poniedziałku do piątku 6.30, w Wielkim Poście – w Drodze Krzyżowej w piątki.

Zapraszamy na Mszę św. i I spotkanie, w niedzielę 20 września, na godz. 11.00. Podamy więcej informacji nt. przygotowań do Sakramentu. W dniu 4 października zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.00, podczas której zostaną poświęcone różańce, które Rodzice kupują we własnym zakresie.

Poświęcenie książeczek 
*odbędzie się w ramach Mszy św. roratnich o 6.30 – od najbliższego wtorku, 1.12 do 15.12; zapraszamy dzieci z rodzicami na wybrany przez nich dzień; (jeśli ktoś nie będzie mógł przybyć np. ze względu na chorobę, ustalimy dodatkowy termin); książeczki można nabywać  w „Weritasie” (zaznaczamy – „Parafia św. Rozalii”)

Poświęcenie medalików – w niedzielę za tydzień, 6.12
*zapraszamy dzieci z rodzicami
– dzieci z kl. 3a i 3b na Mszę św. o godz. 11.00
– dzieci z kl. 3c i 3d na Mszę św. o godz. 12.30
– dzieci z kl. 3e i z innych szkół na Mszę św. o godz. 16.00
(jeśli ktoś nie będzie mógł przybyć, ustalimy dodatkowy termin)

Dnia 27 listopada 1830 roku Najświętsza Panna ukazała się Katarzynie w kaplicy. Tym razem o godzinie 17:30. Najpierw Katarzyna widzi jakby dwa żywe obrazy, które przesuwają się stanowiąc pewną całość. Maryja stoi na kuli ziemskiej, której Katarzyna widzi tylko połowę. Jej stopy miażdżą węża.

Na pierwszym obrazie Matka Boża trzyma w swych dłoniach złoty glob z małym krzyżykiem, który wznosi ku niebu. Katarzyna słyszy : „Kula, którą widzisz, przedstawia cały świat, Francję i każdego z osobna”

Na drugim obrazie z otwartych dłoni Maryi, na palcach których znajdują się pierścienie wysadzane klejnotami, wychodzą promienie, jedne piękniejsze od drugich.

Jednocześnie Katarzyna słyszy: „Te promienie są symbolem łask, których udzielam tym, którzy Mnie o nie proszą”

Następnie wokół Maryi pojawiają się słowa w kolorze złotym, tworzące owalny napis: „O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

Następnie słyszy głos : „Postaraj się o wybicie Medalika na ten wzór. Osoby, które go będą nosić z ufnością, otrzymają wiele łask”.

Na koniec obraz się odwrócił i Katarzyna widzi drugą stronę Medalika : literę „ M” zwieńczoną krzyżem, a poniżej dwa serca – jedno otoczone koroną cierniową, drugie przebite mieczem.

***

Data odnowienia obietnic Chrztu św. zostanie podana w późniejszym terminie.

Jeśli dziecko zostało ochrzczone poza naszą parafią, proszę o dostarczenie metryki /świadectwa/chrztu z parafii chrztu – do końca października. Jeśli Chrzest odbył się w naszej parafii, proszę zaznaczyć to w Deklaracji Rodziców.

Stroje komunijne jednakowe – alby we własnym zakresie proste zwykłe nie sukienki

Pozostałe informacje będą podawane podczas wspólnych spotkań. Wiadomości będą też umieszczone na stronie internetowej Parafii.

Już teraz dziękuję Wam, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, za pomoc i współpracę. Życzę owocnego przygotowania do Sakramentu Eucharystii Waszych Dzieci.

ks. Jerzy Chęciński, proboszcz

***

Książeczki do nabożeństwa – rodzice nabywają we własnym zakresie w  Weritasie w Szczecinku; wszystkie książeczki (okładki białe i czarne) będą dostępne po 7.11; w sklepie wystarczy zaznaczyć: Komunia w parafii św. Rozalii

Niedziela
7.30
9.00
11.00 – dzieci
12.30 – suma

16.00
18.00

Dzień powszedni
8.00
18.00

Spowiedź – 15 minut przed Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek: 17.00 – 18.00

Nowenna do św. Rozalii
wtorek – 17.30
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
środa – 17.30