do chorego / pogrzeb
tel. 883 407 381

Biuro parafialne
wtorek       16.00 – 17.00
czwartek   16.00 – 17.00
sobota       10.00 – 11.00

tel. 94 732 65 12

Raport 3

Troska o Dom Boży – 2017

1. Wykonane remonty w 2017r. i poniesione koszty
1.1.Remont chóru wraz z instalacją elektryczną oraz doświetlenie prezbiterium w kościele.
1.2.Wykonanie cokołu i opaski wokół budynku, montaż balustrad na wejściu do domu parafialnego, na tarasie i na bocznym wejściu,
instalacja elektryczna w Kaplicy domu parafialnego.
Poniesiono koszty na kwotę 58 204,63 zł.
2. Zamierzenia remontowe na rok 2018 oraz przewidywane koszty
2.1.Planowane prace remontowe w kościele:
– wyposażenie kościoła w organy, nagłośnienie oraz oprawa multimedialna Mszy Świętej;
– malowanie ścian kościoła wraz z przetarciem tynków i uzupełnieniem
ubytków oraz uszczelnienie okien z witrażami;
– ocieplenie stropodachu wełną mineralną celem zabezpieczenia świątyni przed stratami ciepła.
2.2. Przewidywany koszt zakupu organów, nagłośnienia, oprawy multimedialnej Mszy Świętej oraz wykonania robót remontowych w kościele w 2018r. to kwota 100.000,00 zł.

Rada Parafialna w porozumieniu z ks. proboszczem z pokorą zwraca się do parafian, przyjaciół i dobrodziejów o dalsze wspieranie planowanych inwestycji.

Mamy nadzieję, że Pan Bóg na to pozwoli, św. Rozalia wspomoże, a wrażliwi na dobro ludzie wspomogą to nasze wspólne dzieło czynione na Chwałę Bożą i pożytek ludzi.

Darowizny można wpłacać na konto:
Bank Spółdzielczy w Jastrowiu
Nr konta pomocniczego Parafii św. Rozalii
16 8935 0009 1300 2541 2000 0020

Nazwa i adres odbiorcy:

Parafia pw. św. Rozalii  w Szczecinku, ul. Świętej Rozalii 1.

W tytule należy wpisać: na remont kościoła.

Darowizny przekazane na cele kultu religijnego można odliczyć od podatku.

Rada Parafialna kościoła pw. św. Rozalii

Niedziela
7.30
9.00
11.00 – dzieci
12.30 – suma

16.00
18.00

Dzień powszedni
8.00
18.00

Spowiedź – 15 minut przed Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek: 17.00 – 18.00

Nowenna do św. Rozalii
wtorek – 17.30
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
środa – 17.30